CAP Model

Changing Systems & Structures

foto_boek.jpg

DoelCAP model Changing systems and structures tip1.png
Het over de volle breedte completeren van de gehele verandering. Minimaal een toetsing van alle systemen

In het kort
Ook de infrastructuur van de organisatie mag worden aangepast aan de nieuwe situatie. Je dient, kortom, aandacht hebben voor de totale wijze waarop de organisatie is georganiseerd. Een systeem of structuur wijzigen kan gauw al een veranderproject op zichzelf zijn!

Toelichting
Onder infrastructuur verstaan we hier de technische systemen (IT) en structuren van de organisatie: communicatielijnen, IT-systemen, KPI’s, kernwaarden, organogram (functies en indeling van afdelingen), financiële model en beloningsstructuren. Pas die, indien nodig, allemaal aan om de verandering te laten beklijven en proactief in control te blijven.

Aanpak
• Identificeer de relevante systemen en structuren van de organisatie aan de hand van 8 factors to consider, namelijk (1) plaatsing van personeel, (2) organisatieontwikkeling, (3) prestatie management, (4) beloningsstructuur, (5) communicatie, (6) design van de organisatie, (7) IT-systemen en (8) brontoewijzing
• Bepaal de huidige status van deze systemen en structuren: welke bevorderen of verstoren de nieuwe gewenste situatie en bijbehorend gedrag? Maak een actieplan
• Bouw en creëer nieuwe of verbeterde systemen en structuren aan de hand van wat mist. Bedenk goed wie je hierbij wilt of moet betrekken.

Synoniem en/of alternatief
Communication Planning Matrix. Inzake beloningen is het, juist ook vanuit de klant, relevant om bijvoorbeeld beloningen en KPI’s te koppelen aan processen en ketens. Bij financiële zaken praten we ook over Lean Accounting (met onder andere de Box Score).

foto_boek.jpg