Creativiteitstechnieken

Negatief brainstormen

foto_boek.jpg

DoelNegatief brainstormen tip.png
• Onverwachte oplossingen creëren voor gesignaleerde problemen
• Gebruik maken van de kracht van ieders creativiteit

In het kort
Negatief brainstormen is een brainstormtechniek die in twee sessies verloopt. Eerst geeft iedereen aan hoe het probleem erger kan. In de tweede sessie draagt iedereen voor de gevonden zwakke punten zoveel mogelijk oplossingen aan.

Toelichting
Veel mensen vinden het makkelijker om kritiek te leveren, dan om positieve bijdragen te bedenken. Bij negatief brainstormen maak je gebruik van die energie, om die dan later in iets positiefs om te zetten. In DMAIC is dit een kwalitatieve ‘combi’ van Analyse en Improve.

Aanpak
• Stel de groep samen, bepaal de facilitator (moderator) en reserveer een ruimte. Zorg dat er in de groep idealiter meer dan alleen experts zitten. Geef context en vraag/doel
• Uitgangspunten: (1) ga voor kwantiteit (2) oordelen is niet acceptabel. Uitstellen van je mening is hier erg belangrijk (3) verwelkom ‘wilde’ ideeën en (4) combineer en bouw voort op elkaars ideeën
• Een werkvorm: hang een groot vel papier op en geef iedereen post-it-briefjes en een stift. Vraag iedereen zijn (1) negatieve ideeën op post-it’s te schrijven. Geef er bijvoorbeeld tien minuten tijd voor. Plak de briefjes op het papier en groepeer de ideeën. Ga dan voor ronde (2) ofwel de oplossingen ervan (andere kleur post-it)
• Bespreek de ideeën in de groep. Duidelijke clusters? Extra ideeën?
• Maak ‘fotulen’ of een verslag. Ga eventueel op voor ene tweede ronde. Een selectie kan uiteindelijk plaatsvinden om oplossingen in te voeren

Synoniem en/of alternatief
Synoniem is destructief brainstormen, of (Engels): Anti Solution Brainstorming.

Duur
Wel wat langer dan traditioneel brainstormen, omdat je in ieder geval twee ronden hebt.• Veel oplossingen creëren voor gesignaleerde problemen

foto_boek.jpg