Creativiteitstechnieken

Traditioneel Brainstormen

foto_boek.jpg

Doel
• Veel oplossingen creëren voor gesignaleerde problemen
• Gebruik maken van de kracht van ieders creativiteit

In het kort
Brainstormen is een veelgebruikte techniek om van mensen veel verschillende ideeën op tafel te krijgen. De reclameman Alex F. Osborn (1953) is de geestelijk vader van deze techniek.

Toelichting
Belangrijk is dat alle deelnemers aan een sessie elkaars ideeën in eerste instantie serieus nemen. (1) Geen vooroordelen, geen kritiek, geen ‘ja, maar...’. (2) Pas als (heel) veel ideeën verzameld zijn, worden ze in de groep besproken en beoordeeld. De traditionele vorm is vrij brainstormen, maar je kunt ook vooraf kaders afspreken.

Aanpak
• Stel de groep samen, bepaal de facilitator (moderator) en reserveer een ruimte. Zorg dat er in de groep meer dan experts inzetten. Geef context en vraag (het doel)
• Uitgangspunten: (1) ga voor kwantiteit (2) oordelen is niet acceptabel. Uitstellen van je mening is hier erg belangrijk (3) verwelkom ‘wilde’ ideeën en (4) combineer en bouw voort op elkaars ideeën
• Een werkvorm: hang een groot vel papier op en geef iedereen post-it-briefjes en een stift. Vraag iedereen zijn ideeën op post-it’s te schrijven. Geef er bijvoorbeeld tien minuten tijd voor. Plak de briefjes op het papier en groepeer de ideeën
• Bespreek de ideeën in de groep. Duidelijke clusters? Extra ideeën?
• Maak ‘fotulen’ of een verslag. Ga eventueel op voor een tweede ronde. Een selectie kan uiteindelijk plaatsvinden om oplossingen in te voeren

Synoniem en/of alternatief
Er zijn vele varianten: group passing technique (op een A4 een idee opschrijven en doorzetten naar een ander, terwijl je een ander A4 krijgt), elektronisch brainstormen et cetera.

Duur
Een brainstormsessie als workshop kan in minder dan een uur. 

foto_boek.jpg