Training Green Belt

Bent u (aankomend) projectleider van verbetertrajecten...

...dan geeft deze interactieve Green Belt training een uitstekende praktijkgerichte basis.

 

Green Belt Training

"Geeft voor medewerkers, managers én consultants ontzettend veel bruikbare inzichten in processen en technieken" - John List

Geen powerpoint presentaties maar case simulaties, Post-it notes, praktijkvoorbeelden en interactie. Op deze manier leer je hoe je Lean of Lean Six Sigma op een praktische manier kunt toepassen. Dit om snel blijvende resultaten te boeken als Green Belt.


Wat is een Green Belt?

Een Green Belt is (aankomende) projectleider of lijnmanager. Deze werken parttime en projectmatig aan procesverbeteringen binnen de organisatie. Zij worden hierbij getraind en/of gecoacht door (Master) Black Belts. Een Green Belt helpt op gestructureerde wijze doorbraken te realiseren c.q. te verbeteren met de DMAIC projectmethodologie. DMAIC is wereldwijd de standaard en is tevens de structuur van de Green Belt training.

'Lean' of 'Lean Six Sigma' training?

Green Belt

"Lean en Six Sigma waren vroeger twee gescheiden werelden, maar in deze eeuw zijn ze niet meer los van elkaar te zien"

In onze visie is altijd een combinatie van Lean en Six Sigma nodig om blijvende resultaten te realiseren. In al onze Lean trainingen komen daarom zowel de Lean principes alsook de Six Sigma projectaanpak terug. In onze Lean Six Sigma Green Belt training gaan we verder in op de statistische kennis die gebruikt wordt bij het verder verbeteren van organisaties. Mocht u meer informatie willen hebben over deze keuze, klik hier...

 

Onderwerpen Green Belt training

DMAIC project methodologie

Om de praktische toepasbaarheid voor de deelnemers zo groot mogelijk te laten zijn, is de Green Belt training zo opgezet dat er continue een koppeling is tussen de theorie van Lean en Six Sigma plus de dagelijkse praktijk. Naast de vele praktijkvoorbeelden van onze trainers zal de link met de eigen omgeving van de deelnemers altijd worden gemaakt. Naast 'harde' tools zal de combinatie van hard en zacht gebruikt worden. Dit is essentieel om succesvol te kunnen verbeteren: niet alleen het toepassen van de juiste tools, maar het goed betrekken van de mensen in alle lagen van de organisatie hoort hierbij. Verder hoort hier uiteraard het faciliteren van workshops tijdens de training bij.

De wereldwijde standaard projectmethodologie ten aanzien van verbeteren is DMAIC. Deze methodologie wordt aan de hand van een simulatie doorlopen. DMAIC is een acroniem, welke staat voor Define, Measure, Analyse, Improve en Control.

Tools Lean Green Belt

 

Een indicatie van de tools en aanpakken die behandeld zullen worden: VOC2CTQ, Stakeholder analyse, A3 & Project Charter, Datacollectieplan, Value Stream Mapping, Visgraat-analyse, 5x'Waarom?', basisgrafieken zoals een Pareto, brainstorm-technieken, selecteren van oplossingen, implementatieplan, Lean principes en oplossingen zoals Flow, Line-balancing, Pull en Kanban, 5S, Lean borging (o.a. Visual Management) en vele anderen van de in totaal meer dan 150 tools.

Six Sigma Green Belt Tools (Extra)

Aanvullende tools, die in het extra Six Sigma deel behandeld worden, zijn: (Measure:) meetsysteem-analyse (MSA), Benchmarken, nulmeting: Capability Analysis en Control Charts ofwel regelkaarten; (Analyse:) grafische analyses (scatterplots, boxplots, IVP, etc.), Hypothese toetsen, FMEA, awareness module 'omgaan met weerstand' en verificatie van de baten.


Project supervisie

Heeft u een verbeterproject? Tijdens de Green Belt training vinden presentaties plaats van lopende projecten om zo theorie en praktijk nogmaals te koppelen en met elkaar te delen. De 4 coachingsuren, die u van ons ontvangt, worden ingezet om u 1:1 persoonlijk te helpen in het succesvol afronden van uw project. Uiteraard is het mogelijk deze training te volgen zonder een verbeterproject.

Details Green Belt training

Duur

Onze LEAN Green Belt bevat in totaal 6 dagen, verdeeld in 4 blokken van 1 of 2 dagen (of 12 avonden).

Onze Lean Six Sigma Green Belt bevat in totaal 8 dagen in 4 blokken van 2 dagen (of 16 avonden).
Tevens ontvangt u per opleiding 4 uur individuele project coaching (te starten met een project intake).

Data & Locatie Zie overzicht hier rechts voor de Green Belt training
Voor wie Iedereen die zelf actief met een Lean Six Sigma verbeterproject aan de slag gaat (Green Belt projectleider). Of een verbeterproject samen met anderen opstart

Investering
(excl. BTW) 

Voor 6 dagen Lean Green Belt is de investering: € 2.350,-- per persoon.

Voor 8 dagen Lean Six Sigma Green Belt is de investering: € 2.950,-- per persoon.

Voor een 2e deelnemer van hetzelfde bedrijf voor dezelfde training geldt een korting van 30% (overall 15% korting per persoon ook bij meerdere deelnemers van hetzelfde bedrijf). Bedrag is inclusief coaching per persoon, naar rato van de korting.  

BTW 21%
Examen Ja. Tevens heeft u de mogelijkheid tot 1 her-examen. Test examen oefenen klik op de link. 
Coaching 4 uur individuele project coaching is inbegrepen in de training. Voor een volledige projectcoaching adviseren wij minimaal 1,5 dag coaching per project. Tarief hiervoor is € 1.450,-- per dag (excl. BTW).
Certificering Ja, bij succesvol afronden van het theorie examen. Voor praktijkcertificering zie menu optie: training/certificering

Extra optie

 

Huiswerk

42 PE punten bij Lean - vrijwillig deel (accountancy).

56 PE punten bij Lean Six Sigma - vrijwillg deel (accountancy). 

Maximaal 4 uur huiswerk per deelnemer inclusief het maken van het oefenexamen. De focus ligt op leren in het training daardoor is er een minimale hoeveelheid huiswerk. 

Materialen inbegrepen Ja.

Moet ik iets meenemen

Het is aan te raden een laptop tot je beschikking te hebben met daarop Excel (vanaf dag 2).

Voor de Lean Six Sigma opleiding: is het aan te raden een laptop tot je beschikking te hebben met daarop Excel en vanaf blok 2 Minitab (statistische software, gratis 30-dagen proefversie te downloaden op www.minitab.com).

Tijdstippen vanaf 9:00 uur tot 17:00 uur en vanaf 17.00 uur tot 21.00 uur voor de avondopleiding.
Lunch Inbegrepen, voor avondopleiding broodmaaltijd.
Parkeren In Soesterberg kan gratis worden geparkeerd (let wel op de 'blauwe zone')

Additionele vragen?

Voor additionele vragen, extra informatie, bel of mail ons .