Klaas Jan Oldenburger

Master Black Belt

LSSP_KlaasJan-vierkant

Klaas Jan Oldenburger

Vanuit een traineeprogramma bij JohnsonDiversey (inmiddels Diversey Care) kwam ik in 2007 in aanraking met een Lean Continuous Improvement programma dat liep in de fabriek in Enschede. Het enthousiasme, de oprechte betrokkenheid en de gedrevenheid op concreet resultaat maakte een diepe indruk om me. Op weg naar huis realiseerde ik me dat ik de rode draad voor mijn verdere loopbaan had gevonden. We besloten dit programma om te bouwen en in het klein te starten op de locatie in Utrecht.

Vanuit het behaalde succes gaf Diversey mij vervolgens de kans om het programma de daarop volgende 5 jaar vanuit verschillende functies organisatie breed uit te rollen. Een periode waar ik erg dankbaar voor ben en waarin de basis is gelegd voor een enthousiast vervolg in het vakgebied.

"Het enthousiasme, de oprechte betrokkenheid en de gedrevenheid op resultaat maakte een diepe indruk op me"

Wat me vanuit die jaren het meest is bijgebleven is de energie die het losmaakt in een organisatie. De drive om samen logisch na te denken over de vraag hoe het dagelijkse werk kan worden verbeterd zit in elk mens. Wanneer daarbij afstemming wordt bevorderd en de juiste verbetertools worden ingezet, spreek je een ongekend potentieel aan. Het samen met de medewerkers in een organisatie aan de slag gaan om dit potentieel zichtbaar te maken en om te zetten in resultaat, is een van mijn grootste passies.

In 2011 ben ik overgestapt naar het Operational Excellence team van Altran Management Consulting. Daar heb ik in de afgelopen jaren meerdere verbeterprogramma’s en projecten begeleid in verschillende sectoren. Waar ik ook actief was, telkens is het weer verassend hoe het toepassen van Lean Six Sigma medewerkers en hun leidinggevenden confronteert met de realiteit en handvaten biedt om continu de toegevoegde waarde voor de klant te optimaliseren. Doen wat de klant écht wil en het daarbij reduceren van verspilling staat continu centraal.

“Samen de realiteit onder ogen zien en doen wat de klant écht wil”

Cruciaal voor het succes van Lean Six Sigma, zowel kleinschalig als organisatie breed, is het erkennen en aanvaarden van de eigen verantwoordelijkheid in het proces. Dit geldt voor alle betrokken medewerkers, op elk niveau van een organisatie. Het erkennen en aanvaarden van verantwoordelijkheid, vanuit zowel doelen als kernwaarden voor gedrag, ligt aan de basis van het succes van de “nieuwe” manier van werken. Als aan dit verantwoordelijkheidsbewustzijn is voldaan, zijn het de kracht van de methodiek, techniek en filosofie achter Lean Six Sigma die vervolgens garant staan voor duurzame verbetering. Hier staan wij in onze Red Belt training uitgebreid bij stil. Deze certificering is begin 2015 toegevoegd aan het LSSP aanbod en is wat mij betreft een zeer waardevolle toevoeging op de bekende Lean Six Sigma belts. Deze kennis en vaardigheden zijn essentieel voor het slagen van verbeterprogramma’s.

“Het erkennen en aanvaarden van verantwoordelijkheid door alle betrokken medewerkers is cruciaal voor succes''

Vanuit een sterke drive op het snijvlak van concrete verbetering en gedragsverandering ben ik in 2015 gestart als Black Belt bij Lean Six Sigma Partners. LSSP is in staat om vanuit een jarenlange ervaring in advies, coaching, training en interim management samen met u garant te staan voor blijvende verbetering. Ik ben dan ook trots dat ik onderdeel uit maak van het LSSP team!

“LSSP als partner voor blijvende verbetering”

Mail : Klaasjan.oldenburger@leansixsigmapartners.nl

Tel: 06 - 28 40 60 64

Industrie ervaring

 Lean Six Sigma ervaring: Meer dan 10 jaar
Consulting & Interim ervaring: Meer dan 7 jaar
Opleiding: Bedrijfskunde (Rijks Universiteit Groningen)
Eerder werkzaam voor: DiverseyCare, Altran Management Consulting

Chemische industrie
Utilities
Logistics
High-Tech
Retail (Non food)
Food
Financiële dienstverlening
Civil Engineering
(IT) Consulting

 

 

Functionele ervaring

Order-to-Cash
Manufacturing
Customer Service
Service engineering
Front & Backoffice
Sales & Marketing
IT, Finance & HR
Logistics
 
Talen:  NL, E, D
Werkzaam geweest in:  Nederland, Duitsland, Luxemburg, België, UK, Nederlandse-Antillen, IRL, US

Wat zeggen klanten over ons