PAIN-storming | Lean Six Sigma Partners

Doel
• Het inventariseren van een onderbouwde, gerichte oplossing
• PAIN-storming helpt om snel en onderbouwd richting te geven aan wat je
kunt designen/maken/bouwen – op basis van echte klantbehoeften

In het kort
PAIN is een acroniem voor Persona, Activities, Issues, Needs. PAIN-storming is een
workshoptechniek waarmee je, in volgorde, potentiële klanten en hun behoeften
analyseert, om van daaruit echte oplossingen te ontwikkelen.

Toelichting
Hooguit 10% van alle innovaties wordt een succes. Je kunt die kans vergroten door
al vóór het ontwikkelen een analyse te maken van de echte klantbehoeften die je
wilt helpen oplossen. PAIN-storming kan je daarbij helpen door de volgtijdelijkheid
van het model. De eerste die met de term painstorming kwam, is Davie.

PAIN Storming.png

Aanpak
• Voorbereiden van je workshop. Kijk welke aanleiding je hebt, wie meedoen, data
et cetera.
• Persona: vorm je een duidelijk beeld van je (toekomstige) klant en geef die een
naam. Doe dit voor een specifieke klantgroep. Gebruik feiten zoals formele rol,
leeftijd et cetera.
• Activiteiten: met welke processen voegt die klant waarde toe voor zijn klanten?
• Issues: wat zijn de problemen/verspillingen die je klant tegenkomt?
• Needs: welke echte oplossing kun je voor die problemen bedenken/ontwikkelen?
• Valideer of test de bevindingen met data (bijvoorbeeld geografische info, leeftijden,
uren tijdsbesteding, enquêtes, meerdere persoonlijke gesprekken) waar
mogelijk

Meer te weten komen over PAIN-storming? Klik dan hier en schrijf je in voor de Design Green Belt training.

Synoniem en/of alternatief
Wat soms afwijkt qua naamgeving is de I: Issues (welke TIMWOODS?) versus Insights (Davie). Naast een ‘klassieke’ Persona ontwikkeling, is een Kanoanalyse een alternatief als input voor het ontwerpen van nieuwe diensten.

Duur
Reken voor de workshop zelf op twee uur per Persona. Maar de voorbereiding van je workshop en de uitwerking erna (het verzamelen van gegevens en het toetsen van aannames via interviews, observaties en metingen) kan weken tot maanden duren.

Voorbeeld
Hierna een voorbeeld van een uitgewerkte workshop op bruin papier. De betreffende Salesdirecteur had als vraag: ‘Hoe krijgen we meer sales uit onze technologische producten en diensten voor onze klanten uit de Marketing & Communicatie? Ik wil een brainstorm!’ Wij adviseerden daarop geen brainstorm, maar een PAIN-storm sessie, om bewust een stap terug te kunnen in de workshop. Immers, wat is nu de pijn van deze Persona? Dat hebben we aldus gedaan. De uitkomst was: geen technologische focus meer in de dienstverlening. Daar zat deze Persona niet (meer) op te wachten, zo bleek volgens experts en geïnterviewde klanten.

PAIN Storming voorbeeld.png

 Design Green Belt 

 

 

 

 

 

Ontdek onze trainingen