Visual Process Monitoring | Lean Six Sigma Partners

Doel
• Aanwijzingen en instructies inzichtelijk maken
• Underperformance onderkennen, er
goed over besluiten en op reageren

In het kort
Visual Management communiceert in beelden in plaats van met woorden. Het ‘managen’
van visualisaties betekent dat duidelijk dient te zijn waar en hoe je op een
signaal reageert.

Toelichting
Eén beeld zegt meer dan duizend woorden. En zo is het ook. Met visuele hulpmiddelen
(plaatjes, grafieken of video’s) ziet iedereen in één oogopslag waar hij of zij
aan toe is. Denk aan de bewegwijzering op Schiphol of de zelfbouwinstructies van
IKEA. Voor zowel productieomgevingen als administratieve processen kun je hiervan
veel plezier hebben. Ook grafieken actief gebruiken zijn een vorm van Visual
Management: het is dé manier om een grote groep data in één oogopslag te kunnen
interpreteren. En erop te acteren.

Door beelden in plaats van woorden te gebruiken, vergroot je de waarschijnlijkheid
dat gegeven aanwijzingen worden opgevolgd. Maar dat is nog geen garantie: niet
voor niets staan visuele hulpmiddelen op het een na laagste niveau in de borgingspiramide.

Het is dus nodig het effect ervan in de gaten te houden en te weten hoe
je zult ingrijpen, wanneer dat nodig blijkt. Kortom: je dient de visualisatie ook nog
te ‘managen’.

Aanpak
• Organiseer je werkplek op geordende wijze, inclusief standaarden. In de
maakindustrie en logistiek wordt onder andere 5S, TPM en Takttijden ingezet.
Over het specifiek visualiseren van instructies: met flow charts kun je het
verloop van een proces schematisch voorstellen. Maak gebruik van exploded
views om gecompliceerde productsamenstellingen en hun onderdelen te laten
zien. Met pictogrammen kun je de nadruk leggen op (in een gebied) geldende
regels. Met plaatjes (eventueel in 3-D), foto’s of instructievideo’s kun je de
gewenste situatie visualiseren, zodat iedereen die gemakkelijk met de bestaande
situatie kan vergelijken

• Gebruik voor het visualiseren van cijfers en data of voor het monitoren van prestaties geschikte grafieken, kleurcoderingen, diagrammen of pictogrammen

• Gebruik werkinstructies, standaarden en een overlegritmiek (zoals dagstarts) om op variaties in prestaties te reageren. Hierbij dient het Management een actieve bijdrage te leveren. Zie ook hoofdstuk LOM met onder andere prestatiedialogen

Synoniem en/of alternatief
Wordt ook wel Visual Process Monitoring of Visual Factory genoemd (Engels).

Duur
Het ontwikkelen op afdelingsniveau van effectief Visual Management is een proces van jaren. Enkele specifieke voorbeelden kun je in enkele minuten bedenken.

Voorbeeld
Hierna zijn diverse voorbeelden van Visual Management weergegeven.

Visual Management voorbeeld.png

Praktijkcertificering Green Belt


 

Ontdek onze trainingen