Training Red Belt

Bent u een leidinggevende en/of verbeteraar met behoefte aan vaardigheden op het gebied van Verandermanagement? Wilt u uw medewerkers in beweging krijgen? Wilt u weten hoe dit echt samen te doen?...

... deze unieke LEAN CHANGE training brengt u hiervoor op Red Belt niveau!

Lean Change Training Summer Course

“Ik snap zelf het nut wel van het verbeterprogramma, maar hoe krijg ik nu de medewerkers zelf in beweging?”
         – uit een RFP

Geen powerpoint presentaties maar case simulaties,
Post-it notes, praktijkvoorbeelden, acteurs en interactie. Op deze manier leer je hoe je de medewerkers in organisaties in beweging krijgt om zo
echt samen een verbeterproject te doorlopen. Dit om echt duurzame resultaten te boeken zonder stagnatie.

Wat is een Lean Change Agent?

De huidige ‘best practice’  trainingen over verbeteren zijn onze populaire Lean of Lean Six Sigma trainingen, zoals de Green- en Black Belt trainingen. Green- en Black Belts zijn verbeterprojectleiders, gericht op een snel en goed resultaat.

De Lean Six Sigma tools worden hierbij vaak als ‘hard’ of ‘blauw’ gezien (of gebracht).
Daarnaast wordt er (uiteraard) serieus stilgestaan bij de ‘zachte', de 'rode’ kant van verbeteren.

Juist op deze ‘zachte’, ‘rode’, kant lopen projecten toch vaak stuk. Zowel directies als projectleiders lopen intern tegen enorme weerstand aan die vaak ook nog eens geheel begrijpelijk is. Hoe leg je nu als manager of projectleider uit welke richting het op moet? Hoe ga je om met de weerstand van de medewerkers op de werkvloer tijdens een project? Hoe krijg je nu een situatie waarin medewerkers met enthousiasme zelf willen gaan verbeteren en zelfs gezamenlijk de voortgang monitoren en het leuk vinden om die visueel te maken? En hoe stel je hier een plan voor op?

LSSP heeft onderzocht hoe je dit nu echt effectief doet. Als gevolg daarvan heeft ze de ‘LEAN CHANGE’ training ontwikkeld. Deelnemers worden opgeleid tot ‘Lean Change Agent’ of zelfs tot ‘Red Belt’ en zullen na afloop de bovenstaande uitdagingen aan durven gaan.


Welke Lean Change training volg ik?

Als kapstok voor de trainingen wordt het CAP-model (Change Acceleration Process) van General Electric gebruikt. Dit model beschrijft drie fases binnen een groot verandertraject en binnen deze drie fases bieden wij vier losse Lean Change trainingen aan:

Lean Cursus

Lean Leiderschap & Visie “Welke richting gaan we op en hoe creëer je urgentie?”

Lean Mobiliseren & Commitment “Hoe krijg je de medewerkers succesvol in beweging?”

Lean Coaching “Hoe kun je een manager of teamleider succesvol coachen?”

Lean Operationeel Management “Hoe implementeer je de juiste KPI’s en monitor je met zijn

allen effectief de resultaten?”

Elke training (module) duurt 2 dagen en is geheel los van de andere trainingen te volgen. Kijk dus goed welke training het beste jouw specifieke leerbehoefte beantwoordt. Kun je ook meerdere trainingen volgen? Ja zeker en dat stimuleren wij dan ook van harte. Voor elk gevolgde training ontvang je een deelnemerscertificaat. Heb je 2 trainingen naar keuze gevolgd? Dan kun je een examen afleggen en bij slagen ontvang je het ‘LEAN CHANGE AGENT’ certificaat. Heb je alle 4 de trainingen gevolgd? Ook dan kun je een examen afleggen en ontvang je het unieke ‘RED BELT’ certificaat.

Lean Cursus

Onderwerpen LEAN CHANGE

Lean Leiderschap & Visie

 

 

 

Lean Mobiliseren & Commitment

 

 

 

Lean Coachen

 

 

 

Lean Operationeel Management

Het voornaamste onderwerp hier is ‘Leiden van verandering’; De training laat zien wat verstaan wordt onder gecommitteerd leiderschap en hoe je dat in kunt zetten gedurende het veranderproces. Een ander onderwerp is ‘Creëer een gedeelde behoefte’; hoe ontwikkel je een gedeeld besef van urgentie bij iedereen? Een derde onderwerp is ‘Ontwikkel een visie’; formuleer een helder einddoel (in termen van gewenst gedrag). En hoe communiceer en deel je dat open, breed en begrijpelijk?

De voornaamste vraag in deze training is: Hoe krijg je iedere cruciale medewerker in beweging? Deze training bestaat zowel uit theorie die beschrijft door welke psychologische curves mensen heengaan gedurende een verandering als uit een zeer goed uitgebalanceerd praktijkgedeelte. In dit praktijkgedeelte wordt met behulp van improvisatie acteurs, live en interactief, gesimuleerd hoe je nu het beste met weerstand om kunt gaan. Trainers laten zien hoe dat kan en deelnemers krijgen de gelegenheid deze acteurs zelf te beïnvloeden waar zij denken dat dat kan en moet.

Binnen Lean Coachen wordt je op zowel groeps- als op individueel niveau getraind in hoe je nu daadwerkelijk 1-op-1 een teamleider of manager echt individueel kunt helpen. Hoe bereid je zo’n coachgesprek voor? Hoe ga je op zoek naar de pijn? Wat die je vooral wel en wat vooral niet? Hoe geef je structuur aan het coachgesprek? En hoe zorg je dat de coachee na elk gesprek weer in beweging komt om zichzelf te verbeteren? Dit alles komt aan bod in de 2-daagse Lean Coachen training, een zeer waardevolle mix van theorie en praktijksimulaties.

Deze training stelt je in staat om na afloop van een project impact en resultaat inzichtelijk te maken. Hoe kun je veranderingen borgen in de wortels van het bedrijf door middel van operationeel management? Hoe kun je na afloop van een project blijven meten en observeren (monitoren) en zo de verbeterde processen borgen? En hoe verander je ook de onderliggende systemen & structuren zoals IT-systemen en het gedrag van nieuwkomers?

Teneinde de praktische toepasbaarheid voor de trainees zo groot mogelijk te laten zijn, zijn de trainingen zo opgezet dat er continue een koppeling is tussen de theorie van verander-management en de dagelijkse praktijk. Naast de vele praktijkvoorbeelden van onze trainers zal de link met de eigen omgeving van de trainees altijd worden gemaakt. Dit is essentieel om succesvol te kunnen verbeteren.

Tools Lean Change trainingen

 

Een indicatie van de theorie, tools en aanpakken die behandeld zullen worden: CAP-model, 8-stappenplan van Kotter, Lippit, Lewin, Kahneman, ‘nieuw gedrag’, kleurentest van De Caluwe, ontwerpbenadering, ontwikkelbenadering, veranderproblemen, psychologische oorzaken van gedrag, weerstand tegen dagstarts, weerstand tegen persoonlijke coaching, meetbaar maken van gedrag, de code voor verandering, cultuurverandering, hoe wordt je een change agent, mens-gericht verbeteren, collega’s overtuigen, leiderschap op de werkvloer, verschil KPI’s en PI’s ……….. en vele anderen van de in totaal meer dan 150 tools.

Koppeling met praktijkproject

Heeft u een verbeterproject? Tijdens de training vinden presentaties plaats van lopende projecten om zo theorie en praktijk nogmaals te koppelen en met elkaar te delen. Uiteraard is het mogelijk deze training te volgen zonder een verbeterproject.


Details LEAN CHANGE Opleiding

Duur

Een Lean Change training duurt 2 dagen. Indien u twee modules naar keuze volgt, komt u in aanmerking voor het theorie examen en bij slagen bent u gecertificeerd Lean Change Agent. Indien u alle vier de modules heeft gevolgd, komt u in aanmerking voor het theorie examen voor de certificering als Red Belt.

Data & Locatie

Bij voldoende inschrijvingen worden de data bepaald. Alle modules vinden plaats in Soesterberg.

Voor wie

Iedereen die zelf actief met een Lean Six Sigma verbeterproject aan de slag gaat (bijvoorbeeld een projectleider). Of een verbeterproject samen met anderen opstart.

Investering
(excl. BTW) 

Voor elke 2-daagse training is de investering € 995,-- per persoon.

Voor alle vier de 2-daagse trainingen is de investering € 3.395,-- per persoon.

Voor het afnemen van een examen is de investering € 150,-- per persoon.

Voor een 2e deelnemer van hetzelfde bedrijf voor dezelfde training geldt een korting van 30% (overall 15% korting per persoon ook bij meerdere deelnemers van hetzelfde bedrijf). 

BTW

21%

Examen

Ja. Tevens heeft u de mogelijkheid tot 1 her-examen.

Certificering

Ja, bij succesvol afronden van het theorie examen.

Materialen inbegrepen

Ja.

Moet ik iets meenemen

Het is aan te raden een laptop tot uw beschikking te hebben met daarop Word, Excel en Powerpoint.

Tijdstippen

Vanaf 9:00 uur tot 17:00 uur

Lunch

Inbegrepen

Parkeren

In Soesterberg kan gratis worden geparkeerd (let wel op de 'blauwe zone')


Additionele vragen?

Voor additionele vragen, extra informatie, bel of mail ons .