Leeswijzer


Overzicht van de hoofdstukken, formats en iconen

foto_boek.jpg

Voordat je begint te lezen, of terwijl je aan het lezen bent, kan het helpen om deze leeswijzer door te nemen. Allereerst zullen we hier de grote hoofdstukken kort behandelen, waarna we onderdelen en formats toelichten, zoals het format van tools en iconen.

1. Continu verbeteren
Over het waarom en waarmee van verbeteren (ook over innoveren). Vele verbeteraanpakken komen hier aan bod, waaronder een vergelijking tussen Problem Solving-methoden als PDCA, A3 en DMAIC. En waarom wij hier DMAIC als aanpak kiezen.

2. Wat is Lean Six Sigma?
Over wat Lean is, wat Six Sigma is, en het ‘beste van twee werelden’.

3. Lean Operationeel Management
Over het verder invullen van Lean, minimaal tot het één na hoogste ambitieniveau (lees: Lean om je strategische doelen te halen). Dat wordt ook wel Lean (Operationeel) Management genoemd. Een zeer belangrijke basis voor praktisch elke organisatie om effectief en efficiënt te zijn. Voor elke verbeteraar relevant.

4. Faciliteren
Of het nu om een Kaizen event gaat, een visieontwikkeling of een DMAIC-aanpak, een workshop goed begeleiden is regelmatig een onderschatte vaardigheid. Erg belangrijk om een effectief en gedragen eindresultaat met een groep te verkrijgen.

5-9. DMAIC-hoofdstukken
De hoofdstukken 5) Define, 6) Measure, 7) Analyse, 8) Improve en 9) Control gaan in detail in op hoe je met structuur succesvol een verbetering kunt invoeren. Deze hoofdstukken zijn voor Change Agents genaamd Green Belts en (Master) Black Belts van groot belang als praktisch Lean Six Sigma-naslagwerk vol tools, tips en toepassingen.

10. Changemanagement
Om de juiste route met Lean Six Sigma te bepalen, kun je vaak wel wat veranderkunde gebruiken. Ook wel als je enkel een deelproject of een afgebakend verbetertraject invoert. Het hoofdstuk Changemanagement behandelt dit relevante onderwerp in meer detail. Tip is om de in dit hoofdstuk gedeelde kritieke succesfactoren te gebruiken, zeker als je samen de ambitie hebt om een continue verbetercultuur te realiseren.

Dit boek bevat meerdere formats.

Introformat
De grote onderwerpen of hoofdstukken beginnen altijd met een introductie. Vaak wordt het nieuwe onderwerp of hoofdstuk toegelicht met visualisaties bij de tekst. Ook zijn abstracte natuurfoto’s en enkele komische illustraties ingezet, veelal als ‘ijsbreker’ of ter aandacht voor het nieuwe.

Toolformat
Veel omschrijvingen van zogeheten gereedschappen (tools), werkvormen, topics en concepten zijn in onderstaand format ingedeeld:

Ons boek bestellen? klik hier. 
 


Titel
Zie ook de inhoudsopgave en index.

Subtitel
Toelichting, deelonderwerp en index.

Doel
In maximaal drie doelen duiden waarom je een tool of werkvorm inzet.

In het kort
In meestal twee zinnen de samenvatting.

Toelichting
Dit is meer detailinformatie, zoals de historische oorsprong, de formule et cetera.

Aanpak
In maximaal zeven stappen uitgelegd hoe je je (sub)doel kunt realiseren.

Synoniem en/of alternatief
Zijn gangbare synoniemen of anderstalige termen, en/of alternatieven. Zie ook de index.

Duur
Hoelang je met een berekening, tool of workshop gangbaar bezig bent.

Voorbeeld
Dit is een echt praktijkvoorbeeld van de tool, of een echte berekening of tool die het concept tot leven brengt. Soms zijn er meerdere voorbeelden. Dit staat vaak op een aparte bladzijde, omwille van de benodigde ruimte.


Iconen bij tools
In deze wereld zijn iconen krachtig om aan te geven waar we mee te maken hebben, of om de herkenbaarheid te vergroten. Specifiek hebben we – vanaf hoofdstuk 3 – per onderdeel één, twee en maximaal drie iconen weergegeven.
 

icon1.jpg

icon2.jpg

icon3.jpg

Bureauwerk

Dit icoon staat hier voor ‘zelfstandig werk’, bijvoorbeeld het berekenen van statistieken, het maken van een project charter of het uitwerken van een procesbeschrijving. In tegenstelling tot, of als aanvulling op een workshop of groepsactie, waar meerdere mensen voor nodig zijn. Mogelijk dat laptop/smartphone/software vereist is.

Workshop

Dit icoon staat voor een workshop. Een groepsactiviteit, waarbij de kennis en kunde van meerdere deelnemers ingezet wordt om een gedragen doel te bereiken. Te denken valt aan een brainstormsessie, of een procesbeschrijving van een proces met een aantal ervaringsdeskundigen en zelfs (externe) klanten.

Akkoord nodig

Dit icoon staat hier voor een afstemming tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Het is de handshake tussen lijnbaas en medewerker, tussen eindverantwoordelijke (Accountable) en inhoudelijk of operationeel verantwoordelijke (Responsible). Bijvoorbeeld bij het kiezen van in te voeren oplossingen.


Andere iconen
De afbeeldingen die we in dit boek aanvullend hanteren, hebben we hierna geplaatst.

icon4.jpg

Terug, stop, vooruit
Deze iconen staan bij een Tollgate Review Moment, aan het einde van elke DMAIC-fase. Ook hier is sprake van een expliciete afstemming tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.

Pagina’s als ‘ijsbreker’
De ‘ijsbrekers’ die we in dit boek hanteren, zijn pagina’s die ‘even de rechterhersen-
helft prikkelen’. Zij zijn ingedeeld in twee soorten:


• Natuurfoto’s met een abstracte verwijzing. De natuurfotograaf Johan van der Wielen heeft diverse foto’s gemaakt die veelal wat abstract zijn, zoals de ingevroren luchtbelletjes bij LOM, die staan voor het ‘ruimte geven aan lucht, ofwel het openen van het zuurstofpotentieel’.


• Enkele praktijkcases zijn met een anderskleurige achtergrond geplaatst. Deze praktijkcases zijn als extra toegevoegd, buiten de vele voorbeelden per onderwerp. Op zich zijn er meer dan honderd voorbeelden, maar soms dus ook wat uitgebreider voor wat betreft praktijk.