Sanne Nieuwenhuijse

Black Belt

"Het enthousiasme en drive van Sanne is exemplarisch en kent eigenlijk geen grenzen"

Tijdens mijn eerste opdracht kreeg ik de kans om een complex Lean management onderzoek uit te voeren bij een whirlpool productielijn. Daar op de werkvloer, in de fabriek tussen de gereedschapskisten en badkuipen in, ben ik besmet geraakt met het Lean virus. Het realiseren van een gestroomlijnd proces met tevreden medewerkers is iets wat ik geweldig vind. Wat me van die opdracht altijd is bijgebleven, is dat het de medewerkers zélf zijn die vaak de beste oplossing voor een probleem weten.

"Wie is eigenlijk de klant in dit proces...?"

Het is mijn tweede natuur om continu de vraag te stellen; wie is de klant in dit proces? Het mooiste is om na een sterke analyse een goede vertaalslag te maken naar alle betrokkenen om hiermee bewustwording te creëren. Een prachtige reactie uit de praktijk is; “nóóit geweten wat de klant-impact is van dit probleem”. Daarnaast vind het belangrijk oog te hebben voor lijnmanagers en andere betrokkenen, ik motiveer en coach hen graag om net die ene extra stap te zetten om hiermee continue verbetering te laten lukken. Samen ervoor zorgen dat het voor de klant nóg een stukje beter wordt, vind ik heerlijk.

"We hebben samen een manier gevonden om ons team succesvol te laten draaien"

Ik ben me bij verschillende Lean trajecten meer bewust geworden dat het altijd belangrijk blijft om elke keer opnieuw de vraag te stellen: What’s in it for them? Om mensen écht mee te krijgen is het belangrijk niet alleen te focussen op het einddoel of methode maar vooral ook blijven nadenken hoe dit het beste binnen dit team toegepast kan worden. Juist maatwerk naast standaardisatie maakt het verschil.

Samen continu bedenken hoe dit team of deze specifieke medewerker het beste getraind kan worden of mee genomen in de verandering, zijn dingen die ik geweldig vind om te doen.