Training Certificering Lean Six Sigma

Al onze trainingen leiden standaard tot certificering op theorie-niveau.

Additioneel kunnen wij u praktijkcertificeren.

Dit kan o.a. voor HBO, Permanente Educatie (PE) en de internationaal erkende ASQ.

.

Certificering Theorie & Praktijk

Voor onze Trainingen en Opleidingen geldt het volgende voor wat betreft certificering. Afhankelijk van uw behoeften of situatie, kan u zich via LSSP (in)direct laten certificeren bij de volgende instanties:

PE.png         ASQ.png          CPION.png       DBFMO.jpg             

 

Theoriecertificeringen 

Al onze trainingen en opleidingen leiden standaard tot certificering op theorie-niveau. Additioneel kunnen wij u bij onze opleidingen ook praktijkcertificeren. 

 

Yellow Belt           Orange Belt

De Open Yellow Belt en Open Orange Belt trainingen zijn zogenaamde "awareness trainingen" ofwel introductietrainingen.

Bij zowel de Yellow Belt als de Orange Belt krijgt u bij de Open Training een theoriecertificaat (geen examen vereist). Bij In-house Training is certificering na examinering altijd mogelijk.

 

Green Belt           Lean and Green  

De Open Green Belt Opleiding en de (unieke) duurzaamheidsopleiding "Lean & Green" eindigen met een examen, welke leidt tot een theoriecertificering. Na het succesvol afronden van dit examen, ontvangt u dit certificaat.  

 

Lean Change - Red Belt

De Open Lean Change - Red Belt Training® bestaat uit twee mogelijke certificeringen. 

Als u twee modules gevolgd heeft, kunt u (optioneel) door midel van een examen een Lean Change® theoriecertificering verkrijgen.

Bij afname van alle vier de modules kunt u (wederom) optioneel een examen afleggen. Na succesvol afronden van dit examen, bent u Red Belt®  gecertificeerd.  

 

Black Belt           Green to Black Belt 

De Open Black Belt Opleiding en de Upgrade Green-to-Black Belt Opleiding eindigen met een examen, welke leidt tot een theoriecertificering. Na het succesvol afronden van dit examen, ontvangt u dit certificaat.  

 

Master Black Belt 

De Open Master Black Belt Opleiding (voor als u reeds Black Belt bent) bestaat uit meerdere certificeringen. U krijgt bij afronding van de training altijd een deelnamecertificering.

Aanvullend kunt u in een theoriecertificaat behalen. Hiervoor dient u een examen af te leggen (op aanvraag). Dit is in de prijs van de Open Training inbegrepen.  

 

Praktijkcertificering

Naast de theoriecertificering is praktijkcertificering op ASQ niveau mogelijk.

Onze trainingen leiden op tot certificering op ASQ* niveau

Wereldwijd erkende praktijkcertificering d.m.v. projectevaluatie is optioneel. Dit vereist een extra evaluatie van (het) verbetertraject(en), inclusief verificatie van de bereikte verbeteringen door een praktijkgecertificeerde (Master) Black Belt.

 

Praktijk kan op elk gewenst moment gestart worden

Green Belt 

Internationaal erkende praktijkcertificering d.m.v. projectevaluatie is optioneel. Dit vereist een evaluatie van het verbetertraject door een praktijkgecertificeerde (Master) Black Belt.

De besparing van uw verbetertraject bij een Green Belt Opleiding dient minimaal Euro 25.000 te zijn per jaar (indicatief). Daarnaast zijn er (uiteraard) diverse kwaliteitsgerichte criteria, welke te relateren zijn aan de gehanteerde verbeteraanpak, de ingezette werkvormen/ tools, etcetera.

Indiening is minimaal één afgeronde A3 met bijlagen/ één storyboard.  

Bij een Open Opleiding is dit in de prijs inbegrepen (4 uur coaching). De extra kosten voor Green Belt praktijkcertificering bedragen In-house Euro 725,-- (exclusief BTW). 

 

Black Belt 

Internationaal erkende praktijkcertificering d.m.v. projectevaluaties is optioneel. Dit vereist een extra dag evaluatie van de verbetertrajecten door twee praktijkgecertificeerde Master Black Belts.

De besparingsindicatie van uw verbetertrajecten dienen minimaal Euro 100.000 op jaarbasis te zijn. Daarnaast zijn er (uiteraard) diverse kwaliteitsgerichte criteria, welke te relateren zijn aan de gehanteerde verbeteraanpak, het meenemen van betrokkenen, ingezette werkvormen/ tools, etcetera. 

Indiening is minimaal twee afgeronde A3's met bijlagen/ storyboards.   

Bij een Open Opleiding is dit in de prijs inbegrepen (8 uur coaching). De extra kosten voor Black Belt praktijkcertificering bedragen In-house Euro 1.450,-- (exclusief BTW).

 

Master Black Belt 

Een praktijkcertificering d.m.v. programma-evaluatie is optioneel. Dit vereist minimaal een extra dag tot maximaal twee dagen evaluatie van het verbeterprogramma. Een verificatie van de bereikte verbeteringen en groei, wordt uitgevoerd door (een) praktijkgecertificeerde Master Black Belt(s).

De besparingsindicatie van uw verbeterprogramma dient minimaal Euro 1.000.000,-- te zijn op jaarbasis. Daarnaast zijn er (uiteraard) diverse kwaliteitsgerichte criteria, welke gerelateerd zijn aan de mate van koppeling met strategische doelen, mate van gerealiseerde gedragsverandering in de organisatie, mate van inhoudelijke expertise, etcetera.  

Indiening is een overzicht van behaalde (training)certificaten en programmadocumentatie.  

Bij zowel de Open als een In-house Opleiding zijn de extra kosten voor praktijkcertificering minimaal Euro 1.450,-- tot Euro 2.900,-- (exclusief BTW). Dit hangt onder andere af van de complexiteit van het programma, de manier van aanlevering van documentatie, reisafstanden ten behoeve van interviews, etcetera.

 

Voor In-House Opleidingen gelden dezelfde criteria als voor de Open Opleidingen, echter hiervan kan worden afgeweken. Bijvoorbeeld als u zich alleen op Lean of juist alleen Six Sigma wilt richten. Denk hierbij aan alleen een Six Sigma Black Belt certificering, of enkel een Lean Master certificering.

 

 

(*) ASQ is de American Society of Quality en is een van de weinige onafhankelijke internationale certificeringsinstellingen en is de defacto standaard voor Lean Six Sigma. Met onze certificering is het mogelijk om een additionele ASQ certificering aan te vragen.