Certificering

Your next level in high performance

Theorie- & Praktijkcertificering binnen Lean & Lean Six Sigma

LSSP_optie2_resized_oefenvragen_greenbelt

Theorie certificering

Voor onze Trainingen en Opleidingen geldt het volgende voor wat betreft certificering. Afhankelijk van uw behoeften of situatie, kan u zich via LSSP (in)direct laten certificeren bij de volgende instanties:

PE.png   DBFMO.jpg  LCS   ASQ.png            

Onze Lean en Lean Six Sigma trainingen leiden op tot certificering op LCS* en ASQ** niveau.

Council for Six Sigma Certification 

Onze Yellow Belt, Green Belt en Black Belt training zijn geaccrediteerd bij the Council for Six Sigma Certification (CSSC).

 

Certificering in theorie: voor elke opleiding
Bij elke training c.q. opleiding kunt u een theoriecertificaat verkrijgen. 

Noot 1: bij de 'Awareness' trainingen (Yellow Belt en Orange Belt) behaal je certificering zonder eindexamen. 

Noot 2: uitgezonderd de Red Belt trainingen, zijn de examens standaard onderdeel van de training(sprijs).

(*) LSC staat voor Lean Competency System en is een onafhankelijke internationale certificeringsinstelling en is binnen Nederland een standaard voor Lean trainingen. Onze trainingen zijn standaard op het hoogst mogelijke LCS niveau!  

(**) ASQ is de American Society of Quality en is een van de weinige onafhankelijke internationale certificeringsinstellingen en is de facto standaard voor Lean Six Sigma. Met onze certificering is het mogelijk om een additionele ASQ certificering aan te vragen. 

praktijkcertificering

Ook internationale erkenning als 'Change Agent'?

Naast de theoriecertificering is praktijkcertificering altijd mogelijk.

De wereldwijd erkende praktijkcertificering is optioneel. Dit vereist een evaluatie van (het) verbetertraject(en), inclusief verificatie van de bereikte verbeteringen door een praktijkgecertificeerde (Master) Black Belt.

De toelichting over praktijkcertificering per Belt vindt u hieronder.

LSSP-Praktijkcertificering-foto

Green Belt praktijk

Green Belt-8

Indiening is minimaal één afgeronde en ingevulde A3 met storyboard. Aangevuld met eventuele bijlagen (bijvoorbeeld een detaillering van workshops).

Wat standaard samen gebeurd:

- Eerst een intakegesprek, na indiening van een A3 voorstel en/ of Project Charter

- Een 1-op-1 gesprek (op een kantoor van LSSP) na indiening van een afgeronde A3 (met bijlagen)

Indien succesvol, vindt uitreiking plaats van een praktijkcertificaat.

Praktijkcertificering Green Belt 2

-------------------------------------------------------------------------

Criteria:

- Het visualiseren van een significante verbetering.

Bijvoorbeeld het laten zien van kortere doorlooptijden, minder klachten, meer bruto winst bij een product of een hogere first-time-fix bij een servicedesk. Een dergelijke verbetering is weergegeven in een grafiek; denk aan een tijdreeksgrafiek, boxplot, taartdiagram, etc. 

- Afhankelijk van uw strategische doelen: de baten van uw verbetertraject als Green Belt, dient minimaal EUR 25.000 te zijn per jaar (indicatief).

Indien u bijvoorbeeld aan klachtenreductie werkt, kunt u niet alleen een grote vermindering in klachten aantonen (verhoogde klantentevredenheid), maar ook de afname in het aantal uren werk (bijvoorbeeld één FTE aan 'rework') om veel klachten op te lossen, aan derden delen. Dan is niet alleen de klant blij, maar intern vaak ook. Dat noemen wij 'samenzinnig'. 

- Daarnaast zijn er (uiteraard) diverse kundegerichte criteria.

Vaak gaat het dan om het goed uitvoeren van een DMAIC / A3 verbetertraject. Of, als u ontwikkelaar / Designer bent, dat u een dienst/ product vervangt (diverse Lean Start-Up BML's / Scrum Sprints / 1 DMADV). Ook gebruik van 'logische' workshops/ werkvormen, hoe mensen 'meenemen' et cetera komt aan bod. Voor de duidelijkheid ... het is niet de bedoeling dat 'een knop even anders ingesteld wordt', maar dat collega's echt zijn meegenomen. Dit kan terugkomen met gedrags-observaties, quotes, etc. 

- De context (strategie, akkoord van een sponsor, wel/ niet afdelings-overstijgend) wordt ook beoordeeld. 

inschrijven praktijkcertificering

Black belt praktijk

Black Belt-8

Indiening is twee afgeronde en ingevulde A3's en bijbehorende storyboards (en bijvoorbeeld een bijlage met foto's van workshops).

Wat standaard samen gebeurd:

- Eerst een intakegesprek, na indiening van een A3 voorstel en/ of Project Charter

- Een 1-op-1 gesprek (op uw werklocatie) na indiening van twee afgeronde A3's en storyboards. Vaak volstaat eenmalig een werkbezoek op locatie. 

Indien succesvol, vindt uitreiking plaats van een Black Belt praktijkcertificaat.

Praktijkgecertificeerd

-------------------------------------------------------------------------

Criteria:

- Het visualiseren van significante verbeteringen.

Bijvoorbeeld het laten zien van kortere doorlooptijden, minder klachten, meer bruto winst bij een product of een hogere first-time-fix bij een servicedesk. Een dergelijke verbetering is weergegeven in een grafiek; denk aan een Control Chart, boxplot, taartdiagram, etc. 

- Afhankelijk van uw strategische doelen: de baten van uw verbetertrajecten als Black Belt, dient minimaal EUR 100.000 te zijn per jaar (indicatief).

Indien u bijvoorbeeld per traject aan een hogere opbrengst van een bepaald(e) proces/ keten werkt, kunt u niet alleen een grote output aantonen (denk aan: verhoogde klantentevredenheid/ meer verkochte producten per week/ hogere productiviteit / sneller leveren / hogere 'First Time Right' van afhandeling). U kunt dan ook de Business Case in 'X uren minder verspilling per jaar' uitdrukken. De interne controller heeft dit bevestigt. 

- Daarnaast zijn er (uiteraard) diverse kundegerichte criteria. 

Vaak gaat het dan om het goed uitvoeren van twee DMAIC / A3 verbetertrajecten. Of, als u ontwikkelaar / Designer bent, dat u twee diensten/ producten / processen flink upgrade of zelfs vervangt (met meerdere Lean Start-Up BML's / Agile Scrum Sprints / 2 DMADV projecten).  Ook gebruik van 'effectieve' werkvormen en experimenten, hoe mensen 'meenemen' et cetera komt aan bod. Voor de duidelijkheid ... Collega's zijn meegenomen (ander gedrag). Dit kan terugkomen met gedragsobservaties, quotes, etc. 

- De context wordt ook beoordeeld. Heeft u de koppeling tussen strategie en project zelf gefaciliteerd, of 'in opdracht'? 

Master Black Belt praktijkcertificering

Black Belt-8

De Master Black Belt praktijkcertificering is internationaal erkend. Dit vereist concreet een evaluatie van het verbeterprogramma door praktijkgecertificeerde Master Black Belt(s).

Praktijkbeoordeling Master Black Belt Programma

Praktijkcertificering vereist minimaal een dag evaluatie van het verbeterprogramma (in 2-4 sessies). Indien een 'train-de-trainer' traject gewenst/ nodig is, is de investering aanvullend twee dagen. Maximaal dus drie dagen. 

Criteria

Uiteraard zijn er diverse criteria van uw programma, welke gerelateerd zijn aan de mate van:

- Enterprise Alignment: koppeling met strategische doelen van uw programma; bijdrage aan strategie-cascades, etc.

- Change Management: gedragsverandering / groei van individuen in de organisatie (o.a. coaching en groei van managers / GBs/ BBs)

- Expertrol: Afgeronde Lean (Six Sigma) trainingen/ vakinhoudelijke bijdragen kunnen overdragen, etcetera  

- Resultaat: de margeverhoging c.q. besparingsindicatie van uw verbeterprogramma is minimaal EUR 1.000.000,-- (zegge: één miljoen) te zijn op jaarbasis. 

Wat levert u in? 

Indiening is een overzicht van Black Belt (ervarings)vereisten en programmadocumentatie.   

Assessment programma

Een Quick Scan Assessment (twee dagen) van uw verbeterprogramma -door externen- behoort tot de mogelijkheden.

Focus is standaard de Maturity Level / mate van High Performing Organisation (HPO) of de mate van Operational Excellence (OE) van de organisatie in kwestie.  

inschrijven praktijkcertificering

LSSP-Praktijkcertificering-foto

Aanvullend

Additionele ondersteuning tijdens uw verbetertraject

Wij adviseren u, indien Lean (Six Sigma) werken voor u nieuw is, gedurende een verbetertraject een (interne) praktijkervaren (Master) Black Belt als coach te nemen.

Bijvoorbeeld een samenwerking bij het uitvoeren van workshops, of ondersteuning bij projectselectie, of advies bij een onderdeel wat voor u nieuw of uitdagend is. 

Bij veel eerste verbetertrajecten, zo leert de ervaring, is minimaal een halve dag (praktijkcertificering/ -beoordeling) tot meerdere dagen gewenst.

Standaard adviseren wij 1,5 dag coaching per verbetertraject.  

Ook aantoonbaar verbeteren 'voor het echie'? Wilt u een erkend bewijs?

Ga voor praktijkcertificering via LSSP! 

Inschrijven praktijkcertificering