Training Certificering Lean Six Sigma

Al onze trainingen leiden standaard tot certificering op theorie-niveau.

Additioneel kunnen wij u praktijkcertificeren.

Dit kan o.a. voor HBO, Permanente Educatie (PE) en de internationaal erkende ASQ.

.

Certificering Theorie & Praktijk

Voor onze Trainingen en Opleidingen geldt het volgende voor wat betreft certificering. Afhankelijk van uw behoeften of situatie, kan u zich via LSSP (in)direct laten certificeren bij de volgende instanties:

PE.png         ASQ.png          CPION.png       DBFMO.jpg             

 

Theoriecertificeringen 

Al onze trainingen en opleidingen leiden standaard tot certificering op theorie-niveau. Additioneel kunnen wij u bij onze opleidingen ook praktijkcertificeren. 

Onze trainingen leiden op tot certificering op ASQ* niveau

 

Theoriecertificaten per Belt

Hieronder wordt een toelichting gegeven over de verschillende theoriecertificaten. Per type training c.q. opleiding. 

Yellow Belt           Orange Belt

De Open Yellow Belt en Open Orange Belt trainingen zijn zogenaamde "awareness trainingen" ofwel introductietrainingen.

Bij zowel de Yellow Belt als de Orange Belt krijgt u bij de Open Training een theoriecertificaat (geen examen vereist). Bij In-house Training is certificering ook altijd mogelijk.

 

Praktijkcertificering Green Belt         

De Green Belt Opleiding, de Design Green Belt Opleiding en onze toekomstgerichte duurzaamheidsopleiding "Lean & Green®" eindigen met een examen, welke leidt tot een theoriecertificering.

Oftewel: na het succesvol afronden van dit examen, ontvangt u een erkend Green Belt theoriecertificaat.

Dit is in de prijs van zowel de Open als In-house Training inbegrepen.   

 

Red Belt - Lean Change

De Open Lean Change - Red Belt Training® bestaat uit twee mogelijke certificeringen. 

Als u twee modules gevolgd heeft, kunt u (optioneel) door middel van een examen een Lean Change® theoriecertificering verkrijgen. Voor het afnemen van een examen is de investering € 150,-- per persoon.

Bij afname van alle vier de modules kunt u een eind-examen afleggen. Na het succesvol afronden van dit examen (investering € 150,-- per persoon), bent u Red Belt® gecertificeerd.  

 

Praktijkcertificering Black Belt          Green to Black Belt

De Open Black Belt Opleiding en de Upgrade Green-to-Black Belt Opleiding eindigen met een examen, welke leidt tot een theoriecertificering.

Oftewel: na het succesvol afronden van dit examen, ontvangt u een erkend Black Belt theoriecertificaat. 

Dit is in de prijs van zowel de Open als In-house Training inbegrepen.  

 

Master Black Belt 

De Open Master Black Belt Opleiding (voor als u reeds Black Belt bent) bestaat uit twee certificeringen. U krijgt bij afronding van de training altijd een deelnamecertificering.

Aanvullend kunt u een theoriecertificaat behalen. Hiervoor dient u een examen af te leggen (op aanvraag). Dit is in de prijs van de Open Training inbegrepen.  

Ook praktijkcertificering is mogelijk. 

 

Praktijkcertificering

Naast de theoriecertificering is praktijkcertificering altijd mogelijk.

Onze opleidingen leiden op tot certificering op ASQ* niveau

De wereldwijd hoog aangeschreven en erkende praktijkcertificering d.m.v. projectevaluatie is optioneel. Dit vereist een evaluatie van (het) verbetertraject(en), inclusief verificatie van de bereikte verbeteringen door een praktijkgecertificeerde (Master) Black Belt.

De toelichting over praktijkcertificering per Belt vindt u hieronder.

 

Ook aantoonbaar verbeteren 'voor het echie'? Wilt u erkenning of een erkend bewijs hiervan?                                                                 Ga voor de praktijkcertificering via LSSP!  

 

 

 Praktijk kan op elk gewenst moment gestart worden

Praktijkcertificering Green Belt

De Green Belt praktijkcertificering is internationaal erkend. Dit vereist concreet een evaluatie van het verbetertraject door een praktijkgecertificeerde (Master) Black Belt.

Criteria praktijkbeoordeling Green Belt

Uiteindelijk gaat het bij Lean Six Sigma niet alleen om de ontwikkeling van mensen, maar om klantgerichte, kwalitatieve, waardetoevoegende processen of ketens. Als u daarin een aantoonbare verbetering realiseert, bent u (uiteraard) goed bezig. Wanneer hebben we het concreet over een 'aantoonbare verbetering'? 

Criteria:

- Het visualiseren van een significante verbetering.

Bijvoorbeeld het laten zien van kortere doorlooptijden, minder klachten, meer bruto winst bij een product of een hogere first-time-fix bij een servicedesk. Een dergelijke verbetering is weergegeven in een grafiek; denk aan een tijdreeksgrafiek, boxplot, taartdiagram, etc. 

- Afhankelijk van uw strategische doelen: de besparing van uw verbetertraject bij een Green Belt Opleiding dient minimaal EUR 25.000 te zijn per jaar (indicatief).

Indien u bijvoorbeeld aan klachtenreductie werkt, kunt u niet alleen een grote vermindering in klachten aantonen (verhoogde klantentevredenheid), maar ook de afname in het aantal uren werk (bijvoorbeeld één FTE aan 'rework') om veel klachten op te lossen, aan derden delen. Dan is niet alleen de klant blij, maar de interne klant vaak ook. Dat noemen wij 'samenzinnig'. 

- Daarnaast zijn er (uiteraard) diverse kundegerichte criteria, welke te relateren zijn aan de gehanteerde verbeteraanpak.

Vaak gaat het dan om het goed uitvoeren van een DMAIC / A3 verbetertraject. Of, als u ontwikkelaar / Designer bent, dat u een dienst/ product vervangt (diverse Lean Start-Up BML's / Scrum Sprints / 1 DMADV). 

- Ook wordt er gekeken naar de context (strategie, echt akkoord van een sponsor) en de inzet van workshops/ werkvormen, tools, etcetera. 

Voor de duidelijkheid ... het is niet de bedoeling dat 'een knop even anders ingestelt wordt', maar dat collega's echt zijn meegenomen en dat er ook (veelal afdelingsoverstijgend) ander gedrag plaatsvindt (gedragobservatie, quotes, etc.). 

Indiening is minimaal één afgeronde en ingevulde A3. Aangevuld met bijlagen (bijvoorbeeld één storyboard of een detaillering van workshops).

Een overzicht, foto's, gevalideerde grafieken en eventueel verder ingevulde templates helpen hierbij. Indien gewenst, ondertekenen wij een geheimhoudingsverklaring (NDA).

Gezamenlijke stappen per verbetertraject

Wat standaard samen gebeurd:

- Eerst een intakegesprek, na indiening van een A3 voorstel en/ of Project Charter

- Een 1-op-1 gesprek (op een kantoor van LSSP) na indiening van een afgeronde A3 (met bijlagen)

Indien succesvol, vindt uitreiking plaats van een praktijkcertificaat.

Investering

De investering voor uw Green Belt praktijkcertificering via LSSP bedraagt EUR 500,-- (exclusief BTW). 

Meer informatie? Vraag ons gerust.

 

Additionele coaching/ ondersteuning tijdens uw verbetertraject

Wij adviseren u, indien Lean (Six Sigma) werken voor u nieuw is, gedurende een verbetertraject een (interne) praktijkervaren Black Belt als coach te nemen.

Bijvoorbeeld een samenwerking bij het uitvoeren van workshops, of ondersteuning bij projectselectie, of advies bij een onderdeel wat voor u nieuw of uitdagend is.

Indien gewenst, kunt u aanvullende coaching van ons krijgen. Dit kan bij LSSP voor EUR 950,-- per dag (exclusief BTW en reis- en verblijfskosten), indien u bij ons reeds klant bent. Dit is ons gereduceerde Black Belt coachingtarief.

Wilt u een externe Master Black Belt inzetten? Dit kan bij LSSP voor EUR 1.450,-- per dag (exclusief BTW en reis- en verblijfskosten). 

Bij veel eerste Green Belt verbetertrajecten, zo leert de ervaring, is minimaal een halve dag (praktijkcertificering) tot meerdere dagen gewenst. Standaard adviseren wij 1,5 dag coaching per verbetertraject.  

Meer informatie? Vraag ons gerust.

 

 

Ook aantoonbaar verbeteren 'voor het echie'? Wilt u erkenning of een erkend bewijs hiervan?                                                                 Ga voor de praktijkcertificering via LSSP!  

  

Praktijk kan op elk gewenst moment gestart worden

Praktijkcertificering Black Belt          Green to Black Belt

De Black Belt praktijkcertificering is internationaal erkend. Dit vereist concreet een evaluatie van het verbetertraject door een praktijkgecertificeerde (Master) Black Belt.

Criteria praktijkbeoordeling Black Belt

Uiteindelijk gaat het bij Lean Six Sigma niet alleen om de ontwikkeling van mensen, maar om klantgerichte, kwalitatieve, waardetoevoegende processen of ketens. Als u daarin een aantoonbare verbetering realiseert, bent u (uiteraard) goed bezig. Wanneer hebben we het concreet over 'aantoonbare verbeteringen'? 

Criteria:

- Het visualiseren van significante verbeteringen.

Bijvoorbeeld het laten zien van kortere doorlooptijden, minder klachten, meer bruto winst bij een product of een hogere first-time-fix bij een servicedesk. Een dergelijke verbetering is weergegeven in een grafiek; denk aan een tijdreeksgrafiek, Control Chart, boxplot, taartdiagram, etc. 

- Afhankelijk van uw strategische doelen: de besparing van uw verbetertrajecten bij een Black Belt Opleiding, dient minimaal EUR 100.000 te zijn per jaar (indicatief).

Indien u bijvoorbeeld per traject aan een hogere opbrengst van een bepaald(e) proces/ keten werkt, kunt u niet alleen een grote output aantonen (denk aan: verhoogde klantentevredenheid/ meer verkochte producten per week/ hogere productiviteit / sneller leveren / hogere 'First Time Right' van afhandeling). Dan kunt u misschien niet alleen aan de (groeiende) klantbehoefte voldoen, maar aan die van de 'interne' klant of medewerkertevredenheid (meer output maar niet harder werken). Dat noemen wij 'samenzinnig'. 

- Daarnaast zijn er (uiteraard) diverse kundegerichte criteria, welke te relateren zijn aan de gehanteerde verbeteraanpak. Minimaal twee uitgevoerde aanpakken/ trajecten.  

Vaak gaat het dan om het goed uitvoeren van twee DMAIC / A3 verbetertrajecten. Of, als u ontwikkelaar / Designer bent, dat u twee diensten/ producten / processen flink upgrade of zelfs vervangt (met meerdere Lean Start-Up BML's / Agile Scrum Sprints / 2 DMADV projecten). 

- Ook wordt er gekeken naar de context (strategie, echt akkoord van een sponsor) en de inzet van workshops/ werkvormen, tools, etcetera. Kunt u de koppeling tussen strategie en project zelf faciliteren? 

Voor de duidelijkheid ... het is niet de bedoeling dat 'een knop even anders ingestelt wordt', maar dat collega's echt zijn meegenomen en dat er ook (veelal afdelingsoverstijgend) ander gedrag plaatsvindt (gedragobservatie, quotes, etc.). 

Indiening is minimaal twee afgeronde en ingevulde A3's. Aangevuld met bijlagen (bijvoorbeeld één storyboard of een detaillering van workshops).

Een overzicht, foto's, gevalideerde grafieken en eventueel verder ingevulde templates helpen hierbij. Indien gewenst, ondertekenen wij een geheimhoudingsverklaring (NDA).

Gezamenlijke stappen per verbetertraject

Wat standaard samen gebeurd:

- Eerst een intakegesprek, na indiening van een A3 voorstel en/ of Project Charter

- Een 1-op-1 gesprek (op een relevante werklocatie) na indiening van een afgeronde A3 (met bijlagen)

Indien succesvol, vindt uitreiking plaats van een Black Belt praktijkcertificaat.

Investering

De investering voor uw Black Belt praktijkcertificering via LSSP bedraagt EUR 1.250,-- (exclusief BTW en reis- en verblijfskosten). Indien u reeds Green Belt praktijkgecertificeerd bent (dit dient u aan te kunnen tonen), is de investering EUR 750,-- (exclusief BTW). 

Meer informatie? Vraag ons gerust.

 

Additionele coaching/ ondersteuning tijdens uw verbetertraject(en)

Wij adviseren u, indien Lean (Six Sigma) werken voor u nieuw is, gedurende een verbetertraject een (interne) praktijkervaren (Master) Black Belt als coach te nemen.

Bijvoorbeeld een samenwerking bij het uitvoeren van (strategische) workshops, of ondersteuning bij projectselectie, of advies bij een onderdeel wat voor u nieuw/ uitdagend is.

Indien gewenst, kunt u aanvullende coaching van ons krijgen. Dit kan bij LSSP voor EUR 950,-- per dag (exclusief BTW en reis- en verblijfskosten), indien u bij ons reeds klant bent. Dit is ons gereduceerde Black Belt coachingtarief.

Wilt u een externe Master Black Belt inzetten? Dit kan bij LSSP voor EUR 1.450,-- per dag (exclusief BTW en reis- en verblijfskosten). 

Bij veel eerste Black Belt verbetertrajecten, zo leert de ervaring, is minimaal een dag (praktijkcertificering) tot meerdere dagen gewenst. Standaard adviseren wij 2 dagen coaching, als u nieuw in een Black Belt opleiding stapt.  

Meer informatie? Vraag ons gerust.

 

 

Ook aantoonbaar verbeteren 'voor het echie'? Wilt u erkenning of een erkend bewijs hiervan?                                                                 Ga voor de praktijkcertificering via LSSP!  

  

 Praktijk kan op elk gewenst moment gestart worden

Master Black Belt 

De Master Black Belt praktijkcertificering is internationaal erkend. Dit vereist concreet een evaluatie van het verbetertraject door (een) praktijkgecertificeerde Master Black Belt(s).

Praktijkbeoordeling Master Black Belt Programma

Een praktijkcertificering d.m.v. programma-evaluatie vereist minimaal een extra dag, tot maximaal drie dagen evaluatie van het verbeterprogramma. Een verificatie van de bereikte verbeteringen en/ of groei, wordt uitgevoerd door (een) praktijkgecertificeerde Master Black Belt(s) en door anderen, daar waar gewenst/ nodig.

Criteria

De besparingsindicatie van uw verbeterprogramma dient minimaal EUR 1.000.000,-- (zegge: één miljoen) te zijn op jaarbasis.

Daarnaast zijn er (uiteraard) diverse kwaliteitsgerichte criteria van uw programma, welke gerelateerd zijn aan de mate van koppeling met strategische doelen, mate van gerealiseerde gedragsverandering in de organisatie, afgeronde Lean (Six Sigma) trainingen, mate van inhoudelijke expertise, etcetera.  

Indiening is een overzicht van Black Belt (ervarings)vereisten en programmadocumentatie.  

Assessment programma

Een (HPO) assessment van uw verbeterprogramma -door externen- behoort tot de mogelijkheden. 

Investering

Naast de investering voor de MBB training, is de investering voor praktijkcertificering minimaal EUR 1.450,-- tot maximaal EUR 2.900,-- (exclusief BTW en reis- en verblijfskosten). Dit hangt onder andere af van de complexiteit van het programma, de manier van aanlevering van documentatie, reisafstanden ten behoeve van interviews, etcetera.

 Meer informatie? Vraag ons gerust.

 

(*) ASQ is de American Society of Quality en is een van de weinige onafhankelijke internationale certificeringsinstellingen en is de defacto standaard voor Lean Six Sigma. Met onze certificering is het mogelijk om een additionele ASQ certificering aan te vragen.