Training Duurzaam Lean en Green

Wilt u een succesvolle bijdrage leveren aan het verduurzamen van uw organisatie? ...

...dan geeft deze interactieve training een uitstekende praktijkgerichte verbeterbasis. Met certificering. 

Lean & GREEN Belt Training

"De training heeft al mijn verwachtingen overtroffen! Ik ben helemaal enthousiast over Lean en ook over de wijze waarop ...” - Marijt de Jong 

Met de Lean verbeteraanpak als basis, veel interactie, duurzame designs, gerecyclede Post-it notes (weinig Powerpoint dus), veel interactie en praktijkvoorbeelden. Op deze manier leer je hoe je Lean op een praktische manier inzet om uw organisatie te verduurzamen. Lean & GREEN! Dit om snel blijvende resultaten te boeken.


Wat is een Lean & GREEN Belt?

Green Belts zijn verbeteraars, vaak lijnmanagers of professionals zoals coördinatoren, adviseurs en projectleiders. Zij werken parttime en projectmatig aan proces- en productverbeteringen binnen de organisatie. Een Green Belt helpt op gestructureerde wijze doorbraken te realiseren c.q. te verbeteren met onder andere de DMAIC project methodologie. DMAIC is wereldwijd de (afdelingoverstijgende) verbeterstandaard en is tevens de structuur van de training.

Lean Opleiding

Duurzaamheid, Facility, Onderhoud en het 'woud' aan labels

Heeft u (nog) het inzicht en overzicht, als het gaat om duurzaamheid? Alhoewel sommigen enkel aan afval-reductie denken, is het anno een ware 'groeimarkt' te noemen. Volgens steeds meer mensen ook een noodzaak voor de toekomst. Denk aan de klimaatconferentie van Parijs (2015). Duurzaamheid uit zich ook in indrukwekkend veel termen, labels en wat dies meer zijt. Met een 'woud' aan termen, keurmerken en labels. 

Wat weet een 'doorsnee' facilitair manager, facility manager, onderhoudsexpert, vastgoed exploitant, projectleider of intern adviseur bijvoorbeeld nu van de 'Green Deal', duurzaamheid en exploitatie, de Milieuthermometer, de circulaire economie & inkoop, duurzaamheid en maintanance, DBFMO, BREEAM, etcetera? Hier helpen wij graag. Een voorkeur van duurzaamheid topics, labels en praktijk komen aan bod, mede op basis van uw voorkeur. Een overzicht en selectie op maat vindt plaats op de eerste dag van de training. 

 

Lean en Duurzaamheid samen

Lean en Duurzaamheid waren twee gescheiden werelden, maar in deze tijd zijn ze niet meer los van elkaar te zien

In onze visie is een integratie van Lean en duurzaam (milieubewust) denken & doen nodig, om concreet invulling te geven aan onze verantwoordelijkheid en doelen naar de toekomst toe. Dat gaat met kleine verbeterstappen (Lean), maar met een ambitieus einddoel.

In deze training zijn duurzaamheidsbeleid, -thema's en -doelen het uitgangspunt. Denk aan de 'Green Deal' in de gemeente, de 'Milieuthermometer' in de zorg, de impact van het Nederlandse CO2 beleid, de 'Green Key/ Green Globe' in de hospitality, BREEAM, Life Cycle Management, Cradle to Cradle (circulair). Weinigen hebben het overzicht in duurzaamheidsland. Die krijg u van ons. Want wat is nu eigenlijk het verschil tussen de bestaande duurzame keurmerken en hoe is dit in uw facility management mee te nemen.

Deze opleiding onderscheid zich door Lean te koppelen aan een breed vlak van maatregelen om duurzamer te opereren. 

Er wordt ingegaan op ketenintegratie, een mechanisme om faalkosten te reduceren. Belangrijke principes van het ontwerpproces worden behandeld, zoals klantwensen, en levensduurdenken. Kijkend naar de levenscyclus, wordt ingegaan op aspecten als energieverbruik, milieubelasting, duurzaamheid, onderhoudbaarheid en hergebruik. Ook wordt ingegaan op verschillende onderhoud scenario's binnen het asset management van tegenwoordig die een bijdrage kunnen leveren aan het concept 'slimme gebouwen'. Slim in termen van energie-efficiëntie, comfortniveau, operationele kosten.  

Lean Opleiding          Lean Opleiding          Lean Opleiding          Lean Opleiding       Lean Opleiding

Lean wordt anno nu meer en meer als meest efficiënte en effectieve aanpak gezien om samen een (gedragen) verbeterresultaat te krijgen. De opleiding onderscheid zich door Lean te koppelen aan een breed vlak van maatregelen die een organisatie kan toepassen om duurzamer te opereren. Hierbij wordt vooral gekeken naar de toegevoegde waarde voor de organisatie. De principes van Lean helpen hierbij om uw (wettelijk en/ of organisatorisch bepaalde) milieu- of duurzaamheidsdoelen gemakkelijker te integreren in de bestaande processen. En zorgen dat deze geborgd blijven in de organisatie. 

 

Certificering

Een Lean & GREEN Belt deelnemer krijgt na examinering een internationaal erkend Lean Green Belt theoriecertificaat. Praktijkcertificering is mogelijk door een verbetertraject succesvol af te ronden. Ook is deze training onderdeel van de post HBO opleiding DBFMO Management. Tevens zijn PE punten mogelijk. Indien u daarnaast twee aanvullende Six Sigma dagen volgt bij onze reguliere Open Green Belt opleiding, kan u ASQ gecertificeerd worden (de internationale standaard voor Lean Six Sigma Belt opleidingen). Ook biedt deze training een opstart naar de Lean (Six Sigma) Black Belt Opleiding en het ontwerpen en bouwen deel van de post HBO DBFMO management opleiding. 

 Lean Opleiding          Lean Opleiding         Lean OpleidingLean Opleiding       Lean Opleiding

 

Onderwerpen Lean & GREEN Training

Lean 'in de lijn' en Agile werken

 

 

Faciliteren & het betrekken van mensen

 

DMAIC project methodologie 

 

DBFMO Opleiding

Teneinde de praktische toepasbaarheid voor de trainees zo groot mogelijk te laten zijn, is de training zo opgezet dat er continu een koppeling is tussen de theorie enerzijds, en de toepassing van Lean in de dagelijkse duurzaamheidspraktijk. Naast de vele praktijkvoorbeelden van onze trainers, zal de link met de eigen omgeving van de trainees worden gemaakt. Naast 'harde' tools en duurzame designs, zal de combinatie van hard en zacht gebruikt worden. Dit is essentieel om succesvol te kunnen verbeteren: niet zozeer het toepassen van bewezen methoden, maar het goed betrekken van de mensen in alle lagen van de organisatie hoort hierbij. Hier hoort het goed faciliteren van bijvoorbeeld workshops bij. 

De wereldwijde standaard projectmethodologie ten aanzien van verbeteren is DMAIC. Deze methodologie wordt aan de hand van een simulatie doorlopen. DMAIC is een acroniem, welke staat voor Define, Measure, Analyse, Improve en Control.

Deze training is onderdeel van de Post HBO DBFMO Opleiding. Deze training valt met name onder Maintain and Operate (de MO van DBFMO). 

Topics & Tools Training

 

Een indicatie van de tools en aanpakken die behandeld zullen worden: STand-ups, Visual management, DMAIC, VOC2CTQ, Stakeholder analyse, A3 & Project Charter, Datacollectieplan, Value Stream Mapping, Visgraatanalyse, 5x "Waarom?", basisgrafieken zoals een Pareto, brainstormtechnieken, FMEA, het selecteren van oplossingen, implementatieplan, Lean principes en oplossingen zoals Flow, Line-balancing, Pull en Kanban, 5S en anderen van de in totaal meer dan 100 werkvormen die Lean rijk is.

Duurzaamheid en onderhoud

 

 

 

Bij aanvang & aanvullend zullen overzichten en verdiepingen gegeven worden van duurzaamheidsbeleid, milieuzaken en certificeringen zoals het volgende:

Duurzaam inkopen van de Rijksoverheid

- Energielabels

- Beheer en onderhoud met de NEN2767 & BOEI 

- De Milieuthermometer, een instrument om de milieuprestaties en milieuzorg structureel te verbeteren 

- BREEAM voor re-use en nieuwbouw

- Total Life Cycle Costs 

Etcetera


Project supervisie

Heeft u een verbetertraject? Tijdens de training kunnen presentaties plaatsvinden van lopende of afgeronde projecten, om zo theorie en praktijk nogmaals te koppelen en met elkaar te delen. 

Details Lean & GREEN Training

Duur

Onze Lean & GREEN Training bevat in totaal 10 donderdagen, verspreid over 4 maanden. 

Tevens kunt u per opleiding coaching krijgen (tegen een meerprijs), te starten met een intake. Uiteraard is het mogelijk deze training te volgen zonder een verbetertraject.

Data & Locatie

Zie overzicht hier rechts voor trainingsdata.

Bezoekadres is "De Nieuwe Stad", Oude Fabriekstraat 17; 3812 NR te Amersfoort. Gastheer is DUURZAAM.NL   

Voor wie Iedereen die zelf actief met een Lean & GREEN verbetertraject aan de slag gaat. Of met anderen. Affiniteit of ervaring met verbeteren, duurzaamheid, onderhoud en processen strekt tot de aanbeveling. 

Investering
(excl. BTW) 

Voor de 10 dagen Lean & GREEN Belt Training is de investering:  € 3.245,-- per persoon.

Voor een 2e deelnemer van dezelfde organisatie voor dezelfde training geldt een korting van 30% (overall 15% korting per persoon, ook bij meerdere deelnemers van dezelfde organisatie).   

BTW 21%
Examen Ja. Een examen is inbegrepen (en een evt. mogelijkheid tot 1 herexamen).
Coaching Voor een volledig Lean verbetertraject adviseren wij minimaal 1,5 dag coaching per project. Tarief hiervoor is € 725,-- per dagdeel (excl. BTW).
Certificering Ja, bij succesvol afronden van het theorie examen. Voor praktijkcertificering zie menu optie: training/certificering

Extra educatie opties

50% van de Post HBO Opleiding DBFMO Management. 

56 PE punten - vrijwillig (accountancy). Neem hiervoor contact met ons op.

Materialen inbegrepen Ja.

Moet ik iets meenemen

Het is aan te raden een laptop tot je beschikking te hebben met daarop Microsoft Office of Google Docs (vanaf dag 3).

Tijdstippen vanaf 13:00 uur tot 19:00 uur.
Food & Beverage Vanaf 12:30 uur lunch en middag hapjes en drankjes inbegrepen (in het nabijgelegen Restaurant Hoog Vuur). 
Parkeren In Amersfoort (Nieuwe Stad) kan gratis worden geparkeerd. Ook is de locatie gunstig gelegen qua openbaar vervoer. 

Additionele vragen?

Voor additionele vragen, extra informatie, bel of mail ons .