Consultancy

ROI LSSP

Terugverdientijd van minder dan 1 jaar?

Een hoge terugverdientijd of ROI gewenst? Bijvoorbeeld een terugverdientijd van minder dan 1 jaar? of een ROI van 3-10 (MKB) of meer? Beter worden in verbeteren? Een 'Top Organisatie' worden?

Kortom: een hogere prestatie realiseren? Wij komen graag (vrijblijvend) bij u langs! 

Dikke rapporten gewenst? Neem ons dan niet. Wél als u een aantoonbaar resultaat wilt, en dat uw mensen het later zelf kunnen. 

LSSP. For Your Next Level in High Performance!

Meer over uw 'Return on Investment' (ROI)?

Onze aanpak

Ons motto: 'voordoen', 'samen doen', 'zelf doen'. 

Om het 'samenzinnig' te doen met je mensen, volgen wij typisch de zogenaamde Metaplan© aanpak.

Workshop_Metaplan_LSSP

Uit onderzoek blijkt dat dit een effectieve, draagvlak-bevorderlijke aanpak is op team-, afdeling- en zelfs organisatieniveau. En volgens klantenevaluaties (4,5 uit 5). 

Wanneer zijn jullie tevreden? 

Uiteraard is Lean 'leuk', maar ... wat wil je ermee? Welk doel wil je bereiken? Dat is ons gezamenlijke vertrekpunt. 

Nogmaals, een gemiddelde Return On Investment (ROI) van tien is onze standaard. Let op: dit is een gemiddelde, en gaat uit van de 'out-of-pocket costs' inzake LSSP.

Klanten willen daarnaast ook een serieuze verbetering van de medewerker- en klantentevredenheid, verduurzaming of andere lange termijn bedrijfskritische zaken. Ook dat vinden wij vanzelfsprekend. 

Denk bij 'onze aanpak' dus ook aan waarvoor je die 'plakbriefjes' inzet ...

Dus niet enkel bij het: 

- Faciliteren van diverse workshops (met letterlijk honderden werkvormen)

- Kortcyclisch verbeteren of ontwikkelen (voor een gedragen deelresultaat)

- Een verbetertraject van een half jaar aangaan (met een aantoonbare impact / resultaat) 

Diverse aanpakken zijn mogelijk, om uw doel écht te bereiken. En dat je mensen het later zelf kunnen: 'verbeteren met een structuur'. 

Samen werken wij met management en werkvloer, zetten wij best practices in en gaan wij uit van uw specifieke situatie. Wij kijken samen wat past.

High-Performance-Organization_Journey-2

Higher Performance?

U wilt uw team of organisatie op een (nog) hoger niveau?

LSSP heeft in samenwerking met enkele partners onder meer een High Performance Organisation (HPO) Assessment ontwikkeld. Op basis van (recent) wetenschappelijke onderzoek is nu ook een 'lean' variant mogelijk. 

Ambitie?

Doe dan de gevalideerde 'Quick Scan' (2 dagen) om te kijken waar uw organisatie staat als 'High Performer'.

Inclusief adviesworkshop met uw mensen.  

 

Meer weten over ons HPO onderzoek?

Welke Lean 'Verbeter-reis' maak je?

Welke route kies je? 

Als u als Senior Manager iets wil met 'Continu Verbeteren', of met Lean (Six Sigma) ... is onderstaande goed om mee te nemen. 

Standaard redeneert de 'Lean fan' ongeveer zo: ideaal is het als Lean+ wordt ingezet over de volle breedte van je organisatie. En 'High Performance' volledig in je DNA zit.

Maar laten we ophouden met dromen en naar de realiteit kijken. Want het is een lange route, en er leiden 'vele wegen naar Rome'.

Waar de reis begint, hangt van twee dingen af: waar bevindt je organisatie zich nu? En waar wil je naartoe?

In onderstaande diagram zie je de vier niveaus waarop de ambitie van de organisatie zich afspeelt (rechter Y-as). En hoe je Lean (Six Sigma) dan inzet (linker Y-as).

Welke strategische 'Lean journey' ga je maken?

De horizontale as (X-as) van het diagram geeft de ambitie van de organisatie weer qua schaalgrootte. Wil je deze reis maken met je afdeling? Een business unit? Of met je gehele organisatie? Of in stappen de gewenste route bepalen? 

Bepaal samen de juiste route

Je ziet: er zijn nogal wat keuzes die je kunt maken om van A naar B te komen. Dat is een combinatie van ambities en realiteitszin. Kies je voor een reis enkel naar boven? Voor de reis van A naar boven, en daarna naar rechts? Naar het midden? Eerst naar boven, en dan naar rechts? Hoe zitten belanghebbenden hierin? Hoe zit jij erin? 

Overwegingen, waar je een ervaren Lean+ partij met bewezen 'Change skills' en met bedrijfskundig en strategisch denken voor wilt inzetten. Om mee te denken.   

Afspraak maken?