Wat is Six Sigma?

op

6sigmaSix Sigma is GEEN methode van snelle oplossingen. Je pakt het probleem in één keer grondig aan. De verbeteraanpak DMAIC is dé methode om structurele problemen ook structureel op te lossen. Niet alleen ‘de goede dingen doen’, maar vooral ook: ‘de dingen goed doen’.

General Electric zorgde voor een grote populariteit van Six Sigma wereldwijd: hun voormalige topman Jack Welch was een verklaard voorstander. In 1995 voerde hij Six Sigma in bij alle vestigingen wereldwijd, en bespaarde daarmee 12 miljard dollar in acht jaar. Hij verplichtte zelfs de leveranciers van General Electric met Six Sigma te werken.

De term Six Sigma is echter ontstaan als naam van een groot programma van Motorola in 1986/87 om de kwaliteit flink te verbeteren. Six Sigma was ontstaan als reactie op de toentertijd sterk groeiende concurrentie uit Japan.

Six Sigma levert concreet:

  • Een organisatiestructuur op (programmamanagement met rollen, inclusief de beroemde ‘beltstructuur’) 
  • Een op feiten gebaseerde projectstructuur op, genaamd DMAIC.

    DMAIC als verbeteraanpak wordt ook wel het ‘hart’ van Six Sigma genoemd. Initieel nog als MAIC, (dus zonder D) bij Motorola ingezet, voor topkwaliteit tegen lagere kosten.

  • Innovatiekracht. Met onder andere Design For Six Sigma (DFSS, en als projectmatige aanpak veelal DIDOV of DMADV), zijn er de nodige succesvolle product- of dienstvernieuwingen ingevoerd of nieuwe markten binnengetreden

Meetbaarheid

Hoe weet je nou of je de dingen goed doet? Door te meten. Als ergens het gezegde ‘meten is weten’ opgaat, dan is het wel bij Six Sigma. Als iets niet meetbaar is, bestaat het niet. Die meetgegevens stellen je in staat te analyseren wat er mis is, om van daaruit aan oplossingen te werken. Dit gaat verder dan enkel grafieken maken of KPI’s monitoren, dit gaat soms ook om statistische analyses die aannames (hypothesen) toetsen.

Voorspelbaarheid

Het uiteindelijke doel van Six Sigma is het zorgen voor processen met zo weinig mogelijk variatie in de uitkomst. Voorspelbare kwaliteit, binnen de grenzen die de klant aangeeft.

Als je communiceert dat de gemiddelde levertijd van een keuken zes weken is, gaat je klant ervan uit dat hij in zes weken geleverd krijgt. Daar stemt hij dan de planning van zijn verbouwing op af. Een klant heeft geen boodschap aan ‘gemiddeld’. Lever je in drie weken, dan kan je klant evengoed een probleem hebben als dat je in negen weken levert.

Waarom heet Six Sigma Six Sigma?

Variatie ofwel variatie is een belangrijk onderdeel van Six Sigma. De term “Sigma” (σ) is in de statistiek het symbool voor de standaardafwijking, een maat voor spreiding. Six Sigma schrijf je ook als “6σ”, wat letterlijk staat voor 3,4 defecten per miljoen mogelijkheden. Positief geformuleerd staat “6σ voor een procesprestatie dat in 99,9997 % van de gevallen goed gaat. Volgens de klant. De term komt van wijlen Bill Smith (Motorola).

Onderstaand tabeloverzicht geeft aan op welk sigma-niveau je proces staat.

 Six Sigma niveaus

Six Sigma is dus genoemd naar een ideaal: een proces met een zo kleine variatie dat er per miljoen producten of diensten maar 3,4 fouten zijn. In de praktijk kan deze ideale situatie moeilijk haalbaar lijken. Een 5 Sigma-niveau kan al heel bijzonder of knap zijn.

Procesdenken

Six Sigma streeft naar een zo groot mogelijke efficiency van het gehele proces. Stel: je proces bestaat uit vier stappen en je wilt dat het percentage, wat in het gehele proces in één keer goed gaat, 95% is (first pass yield).

Dan is het niet genoeg om voor elke processtap te streven naar een yield van 95%, want fouten in de ene processtap werken door in de opbrengst van alle stappen. Dus ben je na stap 2 al naar 90,2% (95% van 95%) gezakt. En aan het eind van het proces is je first pass yield nog maar 81,5%. Zo hard gaat dat. Hoeveel stappen zitten er in jouw werkprocessen? Vast meer dan vier.

DMAIC

Een Six Sigma verbetertraject is een aanpak, dat uit vijf fasen bestaat: Define, Measure, Analyse, Improve, Control, afgekort tot DMAIC. In het Nederlands zouden we zeggen: Definiëren, Meten, Analyseren, Implementeren (Invoeren) en Continueren. De DMAIC aanpak wordt in onze besteller in meerdere hoofdstukken in detail behandeld.

Meer lezen over de volgende onderwerpen:

Meer weten over Six Sigma?

Portretfoto Rogier cirkelvorm

Rogier Schopman

Trainer/adviseur

LSSP boek: Samenzinnig verbeteren
De complete toolbox om aantoonbaar te verbeteren.

Portretfoto Rogier cirkelvorm

Rogier Schopman

Black Belt

"‘6σ’ staat voor een procesprestatie dat in 99,9997 % van de gevallen goed gaat."

Onze Lean Six Sigma Trainingen

Benieuwd naar wat wij doen?
 
In onze brochure vind je ons volledige trainings- en consultancyaanbod.
Download de brochure