Lean Operationeel management

LOM-8

Training

Lean Operationeel Management

Locatie

Soesterberg

Prijs

€ 995

Agenda

2 dagen

Alle data

Wat kun je met de training ‘Lean Operationeel Management’?

 • Verbeteren van bestaande én opzetten van nieuwe dag- en weekstarts
 • Effectief knelpunten bespreken en verbeterideeën oppakken
 • Teamprestaties bespreken en deze verbeteren met interventies
 • Sturen op gewenst gedrag tijdens teamoverleggen
 • Coachen en borgen van dagelijks verbeteren

Meer informatie?

Download de brochure

Waarom LSSP?

 • Ervaring: meer dan 10.000 deelnemers gingen u voor
 • Kwaliteit: meer dan 99% beveelt ons aan
 • Interactief: leren door toepasssing op acteur en simulatie
 • Kunde: jouw Next Level in cruciale gedragsroutines
 • Resultaat: Lean Operationeel Management principes toepassen op uw praktijkcases en doelen

Sfeerimpressie training

Over de training ‘Lean Operationeel Management’

De training richt zich op professionals die een rol spelen bij het opstarten, begeleiden danwel verbeteren van dag- en weekstarts.

Om dagelijks te werken aan continu verbeteren is meer nodig dan alleen verbeterprojecten uitvoeren. Teams en afdelingen moeten op een effectieve en structurele manier met elkaar afstemmen. Hiermee kunnen de (gewenste) prestaties verbonden worden met het gedrag van medewerkers en de kunde om structureel te verbeteren. Op deze manier kunnen problemen van de werkvloer worden aangekaart, verbeterideeën bottom-up worden geïnitieerd en daarmee dagelijks de operatie worden aangestuurdDagstarts en weekstarts staan hierbij centraal. Deze kortcyclische sessies met gevisualiseerde prestaties en bijbehorende prestatiedialogen wordt Lean Operationeel Management (LOM) genoemd. 

Kan de onderlinge afstemming tussen mensen en afdelingen en jouw organisatie structureel beter? Heb je intern met silo’s te maken? Zie je veel onnodige, langdurige vergaderingen? Zijn er problemen op de afdeling die maar niet aangepakt worden? Dan is deze training iets voor jou. Hierbij leer je wat het betekent om te werken aan een cultuur van continu verbeteren, hoe dit effectief ingericht kan worden en wat daarvoor nodig is. Daarnaast leer je de dagelijkse operatie te sturen op prestaties en de mensen op het gewenste gedrag. Na het opdoen van de benodigde kennis en het uitvoeren van diverse opdrachten en casussen tijdens de training, kun je hier zelf dagelijks mee werken. 

Uitermate geschikt als Inhouse traject

De Lean Operationeel Management training is uitermate geschikt voor Inhouse trajecten. Door met een team of afdeling een In -house  training te organiseren wordt er direct gewerkt aan het opzetten van Lean Operationeel Management. Deelnemers passen de theorie direct toe in de eigen organisatie en verdienen zo in korte periode de investering terug. Tijdens de training wordt geoefend met alle facetten van Lean Operationeel Management, waaronder het opzetten van een bord, het organiseren van het overleg en het aan de slag gaan met verbeterinitiatieven. Voorafgaand aan de training wordt uiteraard de specifieke context besproken en doelstellingen afgestemd. Neem hiervoor contact met ons op.

Sweet spot-def

Praktijkcertificering?

Praktijkcertificering voor de LOM Leider 

 Sta je voor de uitdaging om dagelijkse sturing middels Lean Operationeel Management in je organisatie in te richten, of naar een hoger niveau te tillen, dan is een praktijkcertificering wat voor jou. 

 Na het volgen en succesvol afronden van de opleiding, ben je theoretisch gecertificeerd. Hierna kun je doorgaan voor de praktijkcertificering. Dit houdt in dat je vanuit jouw rol aantoonbaar een continu verbeter cultuur middels Lean Operationeel Management kunt faciliteren met concrete resultaten. Je toont hiermee aan de opgedane kennis en vaardigheden goed toe te kunnen passen in de praktijk. De praktijkcertificering ziet er als volgt uit: 

 • Tijdens een eerste afstemmoment bespreken we de context en wat jwil bereiken 
 • Je maakt vervolgens een plan om dit in te voeren, waarop wij feedback geven 
 • Tussentijds zijn er contactmomenten waarop de voortgang wordt besproken 
 • Bezoek van de dag- en/of weekstarts maakt onderdeel uit van het coachingstraject 

 We gaan over tot praktijkcertificering als het gewenste competentie niveau en resultaat is bereikt. 

Tijdsduur: in totaal anderhalve dag coaching, deels telefonisch en op locatie.