Lean; monitoren menselijk gedrag?

Tom van der Laan on 23-jun-2016 12:31:10

GOP staat voor Gedrags Observatie Programma. Het is een methode om door de signalen die mensen afgeven – verbaal of non verbaal – het afbreukrisico in kaart te brengen.

SCHAPENGEDRAG.jpeg


Van de risicofactoren die je na het verbeteren van processen in kaart hebt gebracht is de voorspelbaarheid van menselijk gedrag het moeilijkst meetbaar. Moeilijker in elk geval dan machines, methodes of materiaal. Maar helemaal onmogelijk is het niet. Verdiep je in iemands persoonlijkheid en je weet bij benadering hoe iemand standaard reageert. Of hoe hij zich onder druk gedraagt.

Aanpak:

  • Maak een checklist van de eigenschappen waaraan de ‘ideale medewerker’ moet voldoen
  • Probeer van iedereen in kaart te brengen hoe hij of zij reageert in verschillende situaties. Geeft hij of zij onomwonden zijn mening of is hij of zij  een binnenvetter? En kun je dan door de lichaamstaal aan iemand ‘zien’ wat hij of zij denkt?
  • Breng in kaart of de medewerkers van de afdeling elkaar aanspreken op fouten of ongewenst gedrag? En of dat dan constructief of destructief gebeurt
  • Help medewerkers die de eigenschappen waarop ze ver achterblijven niet zelf kunnen verbeteren, eventueel met een mentor of coach

 

Geïnteresseerd om naast de ‘hardere’ verbetermethodieken ook in te zetten op de meer ‘zachte’ kant van jouw team, afdeling of organisatie? Bekijk de content van de RED BELT training via deze link: 

RED BELT TRAINING