Kosten-baten analyse

op

De goedkoopste oplossing is niet altijd de voordeligste. Voor een helder inzicht is een grondige berekening nodig van alle verwachte investeringen en operationele kosten, afgezet tegen de (ook grondig doorgerekende) materiële en immateriële voordelen. Denk ook aan total life cycle costs. Ofwel niet enkel de aanschafprijs, ook onderhoud van een oplossing.

De kosten-baten analyse geeft een duidelijk inzicht in de te maken kosten en te verwachten opbrengsten. Je kunt hiermee alternatieven vergelijken en de oplossing(en) verantwoorden.

Doelen van de kosten-baten analyse

  • De verwachte financiële voordelen van een oplossing vergelijken met verwachte kosten
  • De laatst overgebleven alternatieven vergelijken op basis van de financiële consequenties om de definitieve keuze te kunnen maken

Kosten-baten analyse aanpak

Meestal heeft elk bedrijf zijn eigen methode om een koste-baten analyse uit te voeren. We geven hier de uitgangspunten. De batenkant bepaal je als volgt:

  • Uitgangspunt is het huidige kostenniveau (gerekend over een kalenderjaar)
  • Dat verminder je met het kostenniveau nadat de verbetering is doorgevoerd (ook hier weer gerekend over een kalenderjaar)
  • Het verschil is de bruto jaaropbrengst van de oplossing
  • Voor de kostenkant houd je rekening met:
    Rente en afschrijving op een eventuele investering, de operationele kosten van invoering (bijvoorbeeld een tijdelijk productieverlies) en eventuele kosten van opleiding en training en de directe invoerkosten
  • Trek de kosten van de oplossing af van de hierboven berekende bruto opbrengst en je houdt de netto jaarlijkse opbrengst over

Synoniem van de kosten-baten analyse

In het Engels: Cost Benefit Analysis (CBA); Benefit calcultation.

Duur van het maken van de kosten-baten analyse

Kan in een uur met je financiële expert. Uitzoekwerk (zoals offertes) kan wel weken duren.

Meer lezen over de volgende onderwerpen:

Meer weten over de kosten-baten analyse?

Portretfoto Moniek cirkelvorm

Moniek Razenberg

Trainer/adviseur

LSSP boek: Samenzinnig verbeteren
De complete toolbox om aantoonbaar te verbeteren.

Portretfoto Moniek cirkelvorm

Moniek Razenberg

Black Belt

"De tip om je controller hierbij te betrekken"

Onze Lean Six Sigma Trainingen

Benieuwd naar wat wij doen?
 
In onze brochure vind je ons volledige trainings- en consultancyaanbod.
Download de brochure