Kosten-baten analyse | Lean Six Sigma Partners

Doel
• De verwachte financiële voordelen van een oplossing vergelijken met verwachte kosten
• De laatst overgebleven alternatieven vergelijken op basis van de financiële consequenties om de definitieve keuze te kunnen maken

In het kort
De kosten-baten-analyse geeft een duidelijk inzicht in de te maken kosten en te verwachten opbrengsten. Je kunt hiermee alternatieven vergelijken en de oplossing(en) verantwoorden.

Meer te weten komen over een kosten-baten analyse? Klik dan hier en schrijf je in voor de Green Belt training.

Toelichting
De goedkoopste oplossing is niet altijd de voordeligste. Voor een helder inzicht is een grondige berekening nodig van alle verwachte investeringen en operationele kosten, afgezet tegen de (ook grondig doorgerekende) materiële en immateriële voordelen. Denk ook aan total life cycle costs. Ofwel niet enkel de aanschafprijs, ook onderhoud van een oplossing.

Aanpak
Meestal heeft elk bedrijf zijn eigen methode om een koste-baten analyse uit te voeren. We geven hier de uitgangspunten. De batenkant bepaal je als volgt:
• Uitgangspunt is het huidige kostenniveau (gerekend over een kalenderjaar)
• Dat verminder je met het kostenniveau nadat de verbetering is doorgevoerd (ook hier weer gerekend over een kalenderjaar)
• Het verschil is de brutojaaropbrengst van de oplossing
• Voor de kostenkant houd je rekening met:

Rente en afschrijving op een eventuele investering, de operationele kosten van invoering (bijvoorbeeld een tijdelijk productieverlies) en eventuele kosten van opleiding en training en de directe invoerkosten
• Trek de kosten van de oplossing af van de hierboven berekende bruto-opbrengst en je houdt de jaarlijkse netto-opbrengst over

Synoniem en/of alternatief
In het Engels: Cost Benefit Analysis (CBA); Benefit calcultation.

Duur
Kan in een uur met je financiële expert. Uitzoekwerk (zoals offertes) kan wel weken duren.

 Praktijkcertificering Green Belt

 

Ontdek onze trainingen