• Jörgen Putman
  "Kwartjes bij mensen laten vallen en op basis daarvan samen blijvende resultaten neerzetten"

  Jörgen Putman

 • Marcus Bergman
  "Samen aantoonbare doorbraken realiseren inspireert en smaakt naar meer"

  Marcus Bergman

 • Frank Ottink
  "Echte resultaten kun je alleen vasthouden als je het echt samen met je mensen en je management doet"

  Frank Ottink

 • Klaas Jan Oldenburger
  "Vanuit ieders eigen kracht samen écht verbeteren inspireert en geeft energie”

  Klaas Jan Oldenburger

 • willem-banner-1.png
  "Lean Six Sigma is enorm krachtig in de zoektocht naar structurele verbeteringen”

  Willem Heijboer

 • sergio-banner
  "Met Lean Six Sigma is het verbeterpotentieel van organisaties oneindig"

  Sergio Fernandez

 • 1. Banner Jeffrey Brinkma
  “Zowel het potentiële resultaat als de reis er naartoe maakt Lean Six Sigma krachtig én inspirerend”

  Jeffrey Brinkman


boek_bestellennnn.png

Lean Six Sigma - Samenzinnig verbeteren

De complete toolbox om aantoonbaar te verbeteren

Doel
• De verwachte financiële voordelen van een oplossing vergelijken met verwachte kosten
• De laatst overgebleven alternatieven vergelijken op basis van de financiële consequenties om de definitieve keuze te kunnen maken

In het kort
De kosten-baten-analyse geeft een duidelijk inzicht in de te maken kosten en te verwachten opbrengsten. Je kunt hiermee alternatieven vergelijken en de oplossing(en) verantwoorden.

Meer te weten komen over een kosten-baten analyse? Klik dan hier en schrijf je in voor de Green Belt training.

Toelichting
De goedkoopste oplossing is niet altijd de voordeligste. Voor een helder inzicht is een grondige berekening nodig van alle verwachte investeringen en operationele kosten, afgezet tegen de (ook grondig doorgerekende) materiële en immateriële voordelen. Denk ook aan total life cycle costs. Ofwel niet enkel de aanschafprijs, ook onderhoud van een oplossing.

Aanpak
Meestal heeft elk bedrijf zijn eigen methode om een koste-baten analyse uit te voeren. We geven hier de uitgangspunten. De batenkant bepaal je als volgt:
• Uitgangspunt is het huidige kostenniveau (gerekend over een kalenderjaar)
• Dat verminder je met het kostenniveau nadat de verbetering is doorgevoerd (ook hier weer gerekend over een kalenderjaar)
• Het verschil is de brutojaaropbrengst van de oplossing
• Voor de kostenkant houd je rekening met:

Rente en afschrijving op een eventuele investering, de operationele kosten van invoering (bijvoorbeeld een tijdelijk productieverlies) en eventuele kosten van opleiding en training en de directe invoerkosten
• Trek de kosten van de oplossing af van de hierboven berekende bruto-opbrengst en je houdt de jaarlijkse netto-opbrengst over

Synoniem en/of alternatief
In het Engels: Cost Benefit Analysis (CBA); Benefit calcultation.

Duur
Kan in een uur met je financiële expert. Uitzoekwerk (zoals offertes) kan wel weken duren.

 Praktijkcertificering Green Belt