Plus en Klus feedback

‘Plussen & Klussen’ na een sessie -of tussentijds in een verbetertraject- is een open en algemene methode om feedback te geven en te nemen op de huidige gang van zaken.

Het ‘Plussen & Klussen’ is een methode om een soort ‘belevingsthermometer’ in de groep te steken, en deze belevingen te delen. Een ‘Plus’ is iets wat je positief aan de sessie vond, een ‘Klus’ kan een vraag, verwondering, onduidelijkheid of ongemak zijn. 

Deze eenvoudige tool helpt om (tussentijds) te leren van elkaar, om te beseffen wat belangrijk genoeg is en om te delen met de groepsleden. Bekeken vanuit team-dynamiek: het helpt om te kijken in welke fase je team zich mogelijk bevindt. Ook helpt deze vorm van feedback goed om eventuele onduidelijkheden of vragen tijdig op te pakken.

Plus en Klus feedback aanpak

  • Laat de facilitator aanwezigen vragen om input te leveren (‘plussen’ en ‘klussen’)
  • Meteen erna of de bij de volgende ontmoeting wordt er op teruggekomen

Synoniem en/ of alternatief 

Tops & Tips. In het Engels: Plus & Delta. Het is breder dan ‘Plussen & Minnen’.

Duur van Plus en Klus feedback geven en nemen

Plussen & Klussen feedback (geven & nemen) duurt vaak 5 tot 15 minuten.

Ontdek onze trainingen