Midden en Klein bedrijf | Blog Lean Six Sigma Partners

op

Wanneer Lean Six Sigma werkt voor het MKB.shutterstock_287024993.jpg

Vaak wordt ons de vraag gesteld of Lean Six Sigma ook succesvol kan worden toegepast in een kleine of middelgrote organisatie.

Veel experts in het vakgebied hebben hierover hun twijfels uitgesproken. Echter, indien rekening wordt gehouden met een aantal succesfactoren is een succesvolle implementatie zeker mogelijk.


Een leidraad voor Lean Six Sigma in het MKB:

In tegenstelling tot grotere organisaties zijn in het MKB minder resources beschikbaar die specifiek kunnen worden ingezet voor de implementatie van Lean Six Sigma en voor het begeleiden van verbeterinitiatieven. Volgens Tom Pyzdek, schrijver van “The Six Sigma Handbook”, is het vanaf een bedrijfsomvang van 20 medewerkers lonend een volledige FTE in te zetten als Lean Six Sigma projectleider of “Green/Black Belt”.  Daarentegen is de flexibiliteit van een kleinere organisatie groter waardoor verbeterpotentieel sneller en effectiever kan worden gerealiseerd.

Om vanuit deze context effectief te zijn, is het belangrijk rekening te houden met de volgende succesfactoren:

1). Kennis en Kunde
Tot 20 medewerkers zullen de verbeter activiteiten worden toegevoegd aan bestaande verantwoordelijkheden. Door het ontbreken, of de geringe beschikbaarheid van interne proces experts, wordt het noodzakelijk het Lean Six Sigma competentieniveau van de gemiddelde medewerker te vergroten door het volgen van training (bv. Orange/Green Belt).  Het kunnen toepassen van de theorie in de dagelijkse praktijk (kunde) dient hierbij genoeg aandacht te krijgen. Dit maakt het mogelijk om met een relatief kleine investering in training en minimale externe begeleiding van start te gaan. 

2). Het belang van een bedrijfsbrede opstart
Voor een kleinere organisatie is het relatief lastig op kleinere schaal te beginnen met het toepassen van Lean Six Sigma zoals bijvoorbeeld op afdelingsniveau. Door de relatief platte organisatie is er sprake van een grotere interne afhankelijkheid tussen de verschillende processen en medewerkers. Een verbeterproject of de implementatie van 'continu verbeteren' zal immers al snel impact hebben op de gehele organisatie. Hierdoor is het verstandig de nieuwe manier van werken bedrijf breed op te nemen als onderdeel van de de dagelijkse operatie.

3). Optimale betrokkenheid van de directie
Deze bedrijfsbrede implementatie maakt het noodzakelijk dat de directie/eigenaar van de organisatie het belang van de Lean Six Sigma aanpak erkent, beschikt over het noodzakelijke kennisniveau en bereid is hierin zelf de nodige tijd te investeren. Het bewustzijn dat hij of zij de rol van ‘change agent’ dient aan te nemen is hierbij essentieel.

4). Veranderbereidheid en aanpak
De bereidheid van de medewerkers om concreet aan de slag te gaan met verbetering is cruciaal voor deze aanpak. Dit betekent dat er een duidelijke ‘sense of urgency’ moet zijn van waaruit Lean Six Sigma wordt geïnitieerd. Het scherp definiëren van één of enkele probleemgebieden die de medewerkers zelf erkennen vormt de basis van een succesvolle initiatie.


Dit is de eerste blog uit de serie "Lean Six Sigma voor het MKB"

Wilt u meer informatie over training, advies of wat Lean Six Sigma kan betekenen voor uw organisatie?

Neem dan contact met mij op via klaasjan.oldenburger@leansixsigmapartners.nl of een van mijn collega’s. 


 

Spreek met een expert

LSSP_Marcus-zw

Marcus Bergman

Master Black Belt

Over LSSP:
Meer dan 50 jaar ervaring in het trainen, coachen en adviseren in lean en Six Sigma.

LSSP_Marcus-zw

Marcus Bergman

Master Black Belt

Trainer/Adviseur

"Waarom Lean Six Sigma? Vanwege het unieke karakter van de aanpak ontstaat er een echte win-win voor klanten en organisatie."

Onze Lean Six Sigma Trainingen

Benieuwd naar wat wij doen?
 
In onze brochure vind je ons volledige trainings- en consultancyaanbod.
Download de brochure