• Jörgen Putman
  "Kwartjes bij mensen laten vallen en op basis daarvan samen blijvende resultaten neerzetten"

  Jörgen Putman

 • Marcus Bergman
  "Samen aantoonbare doorbraken realiseren inspireert en smaakt naar meer"

  Marcus Bergman

 • Frank Ottink
  "Echte resultaten kun je alleen vasthouden als je het echt samen met je mensen en je management doet"

  Frank Ottink

 • Klaas Jan Oldenburger
  "Vanuit ieders eigen kracht samen écht verbeteren inspireert en geeft energie”

  Klaas Jan Oldenburger

 • willem-banner-1.png
  "Lean Six Sigma is enorm krachtig in de zoektocht naar structurele verbeteringen”

  Willem Heijboer

 • sergio-banner
  "Met Lean Six Sigma is het verbeterpotentieel van organisaties oneindig"

  Sergio Fernandez

 • 1. Banner Jeffrey Brinkma
  “Zowel het potentiële resultaat als de reis er naartoe maakt Lean Six Sigma krachtig én inspirerend”

  Jeffrey Brinkman


Foto LSS marketing.jpgSinds het verschijnen van het boek "Lean Thinking" (Womack & Jones, 1996) is de Lean Six Sigma methodiek in hoog tempo toegankelijk geworden voor vele organisaties en functies. De toepassing binnen marketing blijft echter achter.

Value Stream Maps, Fishbone Diagrams, Process Capability Charts en het toetsen van hypotheses zijn ook hier zeer bruikbare instrumenten, maar vormen niet de essentie voor marketing succes vanuit de kracht van Lean Six Sigma.


 

De Lean Six Sigma aanpak voor marketing succes:

1) Het onderscheiden van 3 omzetbronnen en het bepalen van doelstellingen:

De eerste en belangijkste succesfactor is het onderscheiden van 3 verschillende omzetbronnen

 • Het aantrekken van nieuwe klanten,
 • het stimuleren van resales volume bij bestaande klanten en
 • het verhogen van de frequentie van deze herhaalverkopen. 

Op deze drie categorieën kan een nulmeting worden uitgevoerd. 

Vervolgens is het aan de organisatie om op basis van de strategie concrete doelstellingen te formuleren op deze drie omzetbronnen en de 'gap' te bepalen met de huidige situatie.

2) Bestaande of nieuwe processen?

Nu is het cruciaal om bestaande processen te identificeren die aansluiten bij deze 3 categorieën. Deze identificatie levert een onderscheid op tussen bestaande processen die kunnen worden verbeterd, of niet bestaande processen die moeten worden opgezet. 

3). Het in kaart brengen van bestaande en/of ontwikkelen van nieuwe processen

Vervolgens kunnen aansluitend bij de omzettypen, de bestaande processen in detail in kaart worden gebracht en volgens DMAIC worden verbeterd. Neuwe processen kunnen volgens de projectaanpak DMADV, de Lean Startup aanpak (Build, Measure, Learn) en / of Agile aanpak (Scrum sprints) worden ontwikkeld. 

Vanaf stap drie volgen we dus de klassieke Lean Six Sigma verbeteraanpakken met alle bruikbare tools en technieken.

NB. Binnen marketing is het soms lastig om de, vaak discrete, variabelen te kwantificeren. Probeer daarom zoveel mogelijk 'meetbare' definities te hanteren.

Klaas Jan Oldenburger
Door Klaas Jan Oldenburger

"Vanuit ieders eigen kracht samen écht verbeteren inspireert en geeft energie”