Marketing | Blog Lean Six Sigma Partners

op


Foto LSS marketing.jpgSinds het verschijnen van het boek "Lean Thinking" (Womack & Jones, 1996) is de Lean Six Sigma methodiek in hoog tempo toegankelijk geworden voor vele organisaties en functies. De toepassing binnen marketing blijft echter achter.

Value Stream Maps, Fishbone Diagrams, Process Capability Charts en het toetsen van hypotheses zijn ook hier zeer bruikbare instrumenten, maar vormen niet de essentie voor marketing succes vanuit de kracht van Lean Six Sigma.


 

De Lean Six Sigma aanpak voor marketing succes:

1) Het onderscheiden van 3 omzetbronnen en het bepalen van doelstellingen:

De eerste en belangijkste succesfactor is het onderscheiden van 3 verschillende omzetbronnen

  • Het aantrekken van nieuwe klanten,
  • het stimuleren van resales volume bij bestaande klanten en
  • het verhogen van de frequentie van deze herhaalverkopen. 

Op deze drie categorieën kan een nulmeting worden uitgevoerd. 

Vervolgens is het aan de organisatie om op basis van de strategie concrete doelstellingen te formuleren op deze drie omzetbronnen en de 'gap' te bepalen met de huidige situatie.

2) Bestaande of nieuwe processen?

Nu is het cruciaal om bestaande processen te identificeren die aansluiten bij deze 3 categorieën. Deze identificatie levert een onderscheid op tussen bestaande processen die kunnen worden verbeterd, of niet bestaande processen die moeten worden opgezet. 

3). Het in kaart brengen van bestaande en/of ontwikkelen van nieuwe processen

Vervolgens kunnen aansluitend bij de omzettypen, de bestaande processen in detail in kaart worden gebracht en volgens DMAIC worden verbeterd. Neuwe processen kunnen volgens de projectaanpak DMADV, de Lean Startup aanpak (Build, Measure, Learn) en / of Agile aanpak (Scrum sprints) worden ontwikkeld. 

Vanaf stap drie volgen we dus de klassieke Lean Six Sigma verbeteraanpakken met alle bruikbare tools en technieken.

NB. Binnen marketing is het soms lastig om de, vaak discrete, variabelen te kwantificeren. Probeer daarom zoveel mogelijk 'meetbare' definities te hanteren.

Meer lezen over de volgende onderwerpen:

, , , ,

Spreek met een expert

LSSP_Marcus-zw

Marcus Bergman

Master Black Belt

Over LSSP:
Meer dan 50 jaar ervaring in het trainen, coachen en adviseren in lean en Six Sigma.

LSSP_Marcus-zw

Marcus Bergman

Master Black Belt

Trainer/Adviseur

"Waarom Lean Six Sigma? Vanwege het unieke karakter van de aanpak ontstaat er een echte win-win voor klanten en organisatie."

Onze Lean Six Sigma Trainingen

Benieuwd naar wat wij doen?
 
In onze brochure vind je ons volledige trainings- en consultancyaanbod.
Download de brochure