Wat is sipoc? uitleg en voorbeelden

Anne de Lange on 5-mrt-2018 17:26:29

1. Afbakenen van het verbeterinitiatief (procesafbakening ofwel scoping)

2. Zorgen voor een eerste begrip bij betrokkenen van het proces in kwestie

SIPOC is een type afkorting en staat letterlijk voor: Supplier, Input, Process, Output en Customer. Een SIPOC is een procesbeschrijving op hoofdlijnen met extra informatie. Het is een hoogoveroverzicht van je proces dat je gaat verbeteren. Dit betekend; nog geen de 

SIPOC voorbeeld

SIPOC in de praktijk

Stap 1: begin altijd bij de P (process) 

Stap 2: Benoem de eerste stap in je proces vanuit de klant en daarna de laatste. Hierna kan je nog maar maximaal 5 stappen benoemen. Het is en blijft een hoogoveroverzicht. 

Stap 3: Beschrijf elke processtap beginnend met een werkwoord. Dit is duidelijker dan een afdeling benoemen. 

Stap 4: De ‘POCIS-aanpak’ is een populaire volgorde:

• Bepaal de globale processtappen (P) eerste stap vanuit de klant en dan de laatste stap. 
• Bepaal de relevante (deel)producten ofwel outputs uit deze stappen (O) die door de (belangrijkste) klanten worden ontvangen (C)
• Verwerk de relevante input(s) (I) die van de leveranciers komen (S)
Veel facilitators gebruiken de volgorde ‘POCIS’, maar de volgorde ‘COPIS’ komt ook voor.

Stap 5: baken af op basis van je probleem. Als het probleem maar in 2 of 3 stappen kan ontstaan neem je alleen die stappen in scope.  

Indien vooraf geoefend en getraind, maak je een SIPOC met je team in maximaal een half uurtje, maar het kan bij grote onduidelijkheden/onwennigheid soms een uur duren.

SIPOC voorbeeld tip

Meer lezen over de SIPOC

Voorbeeld van een SIPOC

Proces hieronder is het oplossen van incidenten aangaande ICT-diensten.

SIPOC voorbeeld