Implementatieplan

Bereid de invoering goed voor

foto_boek.jpg

Doel
• Zorgen dat het doorvoeren van de uiteindelijke oplossing zonder problemen
verloopt
• Het helder krijgen van het tijdpad, en van de taken en verantwoordelijkheden
van de betrokken medewerkers
• Draagvlak creëren bij de organisatie en het management

In het kort
In basis is een implementatieplan een actieplan. Je beschrijft wie wat (hoe) doet en
wanneer.

Toelichting
Aan de hand van de resultaten van de pilot kun je vrij zeker voorspellen wat de kritieke
punten zijn bij het doorvoeren van de gekozen oplossing. En de baten. Die ervaringen
neem je mee in het actieplan dat voorafgaat aan de eigenlijke implementatie.
Voor complexe implementaties dien je een complete projectstructuur te ontwikkelen
en deelplannen te maken voor personeel, budget en teammanagement.

Aanpak
• Stel het te verwachten resultaat, opleverdatum en budget van de implementatie
vast
• Maak een blokschema van de verschillende soorten werkzaamheden. Wijs voor
elk blok een verantwoordelijke aan
• Verdeel in overleg met die verantwoordelijke elk blok onder in afzonderlijke
werkzaamheden en definieer het begin- en eindmoment van elke actie. Doe dit
met behulp van een (digitaal) planbord
• Bepaal vooraf hoe je met vertragingen omgaat door tegenslag (bijvoorbeeld
ziekte van een sleutelfunctionaris, vertraagde toeleveringen en dergelijke).
Bepaal risico’s in je implementatie
• Maak een communicatieplan, zodat alle betrokkenen en stakeholders op het
juiste moment worden geïnformeerd

Synoniem en/of alternatief
Synoniemen zijn: actieplan, invoeringsplan, activiteitenplan.

Duur
Denk wel aan een uur (actieplan in een workshop) tot veel dagen werk (veel uitzoeken).


 foto_boek.jpg