De kracht van de DMAIC-methode: De Lean Six Sigma projectaanpak

op

DMAIC is een acroniem dat wordt gebruikt als projectaanpak binnen Lean Six Sigma. Het is gericht op het optimaliseren van processen en het verbeteren van de efficiëntie van organisaties. DMAIC is een projectaanpak dat bestaat uit vijf stappen: Define, Measure, Analyze, Improve en Control. Binnen elke fase worden er verschillende Lean en Six Sigma tools gebruikt ter ondersteuning.

Wat is de DMAIC methode?

De DMAIC-methode is een krachtige projectaanpak binnen Lean Six Sigma, ontworpen om organisaties te helpen bij het identificeren, analyseren en oplossen van problemen binnen processen. De focus hierbij ligt op hogere efficiëntie en kwaliteit.

DMAIC projectaanpak

Stap 1: De Define fase

De eerste stap, de Define-fase, is bedoeld om het probleem vast te stellen. Het probleem kan worden gevonden door de voice of the customer te vinden en deze vertalen in kritieke klanteneisen. Tijdens deze stap wordt er naast de harde kant, denk hierbij aan de business case, ook gedacht aan de zachte kant van het project. Wie zijn de belanghebbende, hoe ziet je projectteam eruit en hoe zorg je dat iedereen achter de verandering staat. 

Stap 2: De Measure fase

In de Measure fase wordt de huidige procesprestatie in kaart gebracht, dit wordt ook wel de nul-meting genoemd. Het verzamelen van de data, ook wel het datacollectieplan genoemd, wordt ondersteund door verschillende bewezen meetinstrumenten en methoden waarbij er wordt getoetst of jouw data ook betrouwbaar is. Aan het einde van deze stap is er een valide nul-meting en geeft de organisatie de mogelijkheid om de huidige situatie te beoordelen. 

Stap 3: De Analyze fase

Na het afronden van de meetfase, wordt er dieper op het proces ingegaan om de oorzaken en problemen te identificeren. Verschillende analysetechnieken en -hulpmiddelen zoals de visgraatanalyse en value stream mapping worden gebruikt om erachter te komen wat jouw probleem beïnvloedt en welke stappen in het proces nou écht waarde toevoegen voor jouw klant. Ook hier wordt weer data gebruikt om zeker te zijn van de grondoorzaken

DMAIC projectaanpak

Stap 4: De Improve fase

Nadat de rode X, oftewel de grootste invloed van jouw klantprobleem, is gevonden worden er oplossingen gezocht om dit probleem aan te pakken. Deze stap heeft aandacht voor het identificeren, testen en implementeren van de oplossingen.

Stap 5: De Control fase

Na de implementatie van de verbeteringen is het cruciaal om er ook voor te zorgen dat de oplossing duurzaam is en er terugval wordt voorkomen. De Control-fase omvat het vaststellen van controlemaatregelen zoals een Control plan of een RASCI matrix zodat het de prestaties op het gewenste niveau blijven.

DMAIC in de Praktijk

De theorie snappen is de eerste stap maar hoe ga je dit nu in de praktijk brengen? Bij Lean Six Sigma Partners ondersteunen wij al decennia lang echte verbeteraars die als rode draad de DMAIC projectaanpak gebruiken. 

De DMAIC-methode is niet gelimiteerd aan één industrie en wordt toegepast in onder anderen de zorg, gemeentes, en productie omgevingen. Met alle bewezen tools die worden gebruikt gedurende het project beginnen de baten van een succesvolle implementatie al gauw bij een besparing van 25.000 EU op jaarbasis.

Meer weten over de DMAIC-aanpak? In onze Yellow Belt training en Orange Belt training training wordt de basis uitgelegd over Lean, Six Sigma en de DMAIC-aanpak. In de Green Belt training wordt er meer op de details ingegaan per stap van de DMAIC-aanpak

Meer lezen over de volgende onderwerpen:

Meer weten over de DMAIC-projectaanpak?

Portretfoto Vincent cirkelvorm

Vincent Putman

Black Belt

Over LSSP:
Meer dan 50 jaar ervaring in het trainen, coachen en adviseren in lean en Six Sigma.

Portretfoto Vincent cirkelvorm

Vincent Putman

Black Belt

"Het mooie van de DMAIC-methode is dat je elk project begrijpbaar over kan brengen"

Onze Lean Six Sigma Trainingen

Benieuwd naar wat wij doen?
 
In onze brochure vind je ons volledige trainings- en consultancyaanbod.
Download de brochure