Centrummaten: proportie

Een proportie is het aantal successen (of defecten), gedeeld door het totaal aantal waarden.

Doel van de proportie

Inzicht krijgen in een procesprestatie, of in de ordegrootte van een proportie

Toelichting

Een proportie is het aandeel successen (of defecten) uit een discrete datatset. Als formule: het (deel)aantal waarnemingen np met binaire uitkomst (p of q), gedeeld door het totale aantal ntotaal (=np+ nq).

Het berekenen van de proportie

  • Rangschik discrete data in ‘situaties p’ en ‘situaties q’
  • Bereken de verhouding tussen het aantal n met uitkomst ‘p’ en het totaal n (p + q)

Synoniem en/ of alternatief van de proportie

De proportie wordt ook wel fractie, relatieve frequentie of verhouding(maat) genoemd. In het Engels: proportion ofwel fraction.

Naast een proportie worden vaak percentages (%) of percentielen ingezet, als ook de afgeleide DPMO (Defects Per Million Opportunities) of PPM (Parts Per Million).

Duur van het berekenen van de proportie

Met de computer bereken je de proportie in een (fractie van een) seconde.

Voorbeeld van het berekenen van de proportie

In augustus 2013 werkten in Nederland 6.576 duizend mensen, en bedroeg het aantal mogelijk werkenden 7.259 duizend. De proportie werkenden is dan p = 6.576/7.259 = 0,91 (91%).

Ontdek onze trainingen