Blog artikelen en onderwerp

Tijdreeksgrafiek

De tijdreeksgrafiek geeft de ontwikkeling van een indicator of variabele in de..

Nulmeting

Een nulmeting binnen Lean Six Sigma geeft aan hoe groot het probleem of de..

Voorbeeld Proces-prestatie analyse

Verwerkingstijden van kredietaanvragen analyseren, resulteert in onderstaande..

Prestatiematen: overall performance indices

De Pp(k) is een prestatiemaat die de verhouding weergeeft tussen klanteisen en..

Prestatiematen: Yield

De Yield is een prestatiemaat die het aantal ‘goede’ producten (diensten)..

Defects Per Million Opportunities (DPMO)

De DPMO is een prestatiemaat. DPMO is het aantal fouten, gedeeld door het..

Control Chart

Een Control Chart geeft de ontwikkeling van een indicator of variabele in de..

Histogram

Het histogram is een bekende grafiek om de spreiding van een indicator mee weer..

Pareto chart

Een Pareto chart is een grafiek om tellingen of gesommeerde waarden van een..

Dotplot

De Dotplot is een grafiek om de spreiding van een indicator weer te geven, met..

Taartdiagram

Een taartdiagram is een grafiek in de vorm van een cirkel of ronde taart (NL)/..

Spreidingsmaten: interkwartielafstand (IQR)

De interkwartielafstand is een statistische maat voor spreiding. Concreet is de..

Spreidingsmaten: Range (R)

De Range is onderdeel van beschrijvende statistiek, en een maat voor spreiding.

Spreidingsmaten: standaardafwijking

De standaardafwijking is een veel voorkomende maat voor spreiding (variatie)...

Spreidingsmaten: variantie

De variantie is een maat voor spreiding (variatie). Letterlijk is de variantie..

Centrummaten

Centrummaten zijn statistische kengetallen. Ze zeggen iets over de middelste..

Gage R&R

Een Gage R&R is een statistisch experiment om de precisie van een meetsysteem..

De Kappa-methode

De Kappa is een precisie-maat voor een meetsysteemanalyse met discrete data. De..

Databetrouwbaarheid: bepaal de meetfout

Als je databetrouwbaarheid toetst, bepaal je concreet de meetfout (verschil..

Turfstaat

Met een turfstaat registreer je aantallen met behulp van streepjes met behulp..

Datacollectieplan

Een datacollectieplan is feitelijk een actieplan om data te verzamelen. In elk..

Operationele Definitie

Een operationele definitie is nodig om een indicator meetbaar te krijgen. Het..

Steekproefgrootte

Een steekproef is een selectie van alle mogelijke metingen (populatie). Een..

Datatypen: Discrete data of continue data

Data worden door statistici in twee verschillende typen ingedeeld: in discrete..

IPO-matrix

IPO staat letterlijk voor Input, Process en Output. Een IPO-matrix is een..

Measure tollgate review + checklist

Hieronder staat een checklist voor de measure-fase van de DMAIC. Meer..

Sigma-niveaus

Het Sigma-niveau is dé procesprestatiemaat binnen Six Sigma.

Prestatiematen: process capability indices

De Cp(k) is een prestatiemaat die de verhouding weergeeft tussen klanteisen en..

Prestatiematen: Parts per million (PPM)

De PPM is een prestatiemaat. PPM (Parts Per Million) is het aantal defecte..

Spreidingsmaten

Spreidingsmaten zijn statistische kengetallen die iets zeggen over de variatie..

Centrummaten: modus

De modus is de meest voorkomende waarde in een datatset (grootste frequentie)...

Centrummaten: proportie

Een proportie is het aantal successen (of defecten), gedeeld door het totaal..

Centrummaten: mediaan

De mediaan is een centrummaat. De mediaan is de middelste waarde van een..

Centrummaten: kwartielen

Het opsplitsen van data in vier gelijke delen doe je door middel van drie..

Centrummaten: gemiddelde

Het gemiddelde is gedefinieerd als de som van een aantal waarnemingen (x1, x2,..

Databetrouwbaarheid: precisie

Bij een meetsysteem met een goede precisie, is de variatie van de meetfout..

Meetsysteem analyse in de maakindustrie

Hieronder staat een praktijkvoorbeeld van hoe de accuraatheid van een..

Accuraatheid: stabiliteit

Een stabiel meetsysteem betekent dat het meetsysteem constant blijft meten in..

Accuraatheid: lineariteit

De lineariteit is de relatieve meetfout tussen gemeten en werkelijke waarde in..

Accuraatheid: systematische meetfout

Met de systematische meetfout bedoelen we het gemiddelde van een (min of meer)..

Measure: hoe groot is het probleem?

De Meetfase is de tweede fase van de DMAIC projectmethodologie. Deze fase is..