De visuele check-in

Met de visuele check-in vraag je de deelnemers, door het maken van een tekening met een stift op een klein vel papier, uit te drukken wat ze ergens van vinden of hoe men zich voelt bij iets. Bijvoorbeeld:

  • Je vraagt de deelnemers in een plaatje uit te drukken hoe men zich op dit moment voelt. Typische uitkomsten zijn: ‘ik heb er zin in omdat…’, ‘ik het twijfels over…’ of ‘als belangrijke uitkomst van deze meeting zie ik…’
  • Aan het begin van een procesworkshop stel je de vraag welk beeld men heeft bij een soepel lopend proces 

Doel van de visuele check-in

Het doel van de visuele check-in is het openen van de workshop, door de deelnemers vroeg in de workshop met elkaar in gesprek te gaan. 

De visuele check-in aanpak

  • Leg vooraf op tafel of stoel van elke deelnemer een stuk papier (A4, grote Post-it of een ronde kaart) en een stift
  • Vraag de deelnemers in een eenvoudige tekening uit te drukken wat ze vinden van iets of hoe ze zich bij iets voelen
  • Als de tekening na ongeveer twee minuten klaar is, vraag de deelnemers in tweetallen met elkaar in gesprek te gaan over de betekenis van hun visualisatie
  • Een korte plenaire terugkoppeling (ga vooral in op de belangrijkste zaken)

Duur van de check-in

Vijf tot tien minuten

Ontdek onze trainingen