Pain-storming

PAIN is een acroniem voor Persona, Activities, Issues, Needs. PAIN-storming is een workshoptechniek waarmee je, in volgorde, potentiële klanten en hun behoeften analyseert, om van daaruit echte oplossingen te ontwikkelen.

Doel van PAIN-storming

  • Het inventariseren van een onderbouwde, gerichte oplossing. 
  • PAIN-storming helpt om snel en onderbouwd richting te geven aan wat je kunt designen/ maken/ bouwen – op basis van echte klantbehoeften

Toelichting

Hooguit tien procent van alle innovaties wordt een succes. Je kunt die kans vergroten door al vóór het ontwikkelen een analyse te maken van de echte klantbehoeften die je wilt helpen oplossen. PAIN-storming kan je daarbij helpen door de volgtijdelijkheid van het model. De eerste die met de term painstorming kwam, is Davie.

PAIN-storming model

PAIN-storming aanpak

  • Voorbereiden van je workshop. Kijk welke aanleiding je hebt, wie meedoen, data, etc.
  • Persona: vorm je een duidelijk beeld van je (toekomstige) klant en geef die een naam. Doe dit voor een specifieke klantgroep. Gebruik feiten zoals formele rol, leeftijd, etc.
  • Activiteiten: met welke processen voegt die klant waarde toe voor zijn klanten?
  • Issues: wat zijn de problemen / verspillingen die je klant tegenkomt?
  • Needs: welke echte oplossing kun je voor die problemen bedenken/ontwikkelen?
  • Valideer of test de bevindingen met data (bijvoorbeeld geografische info, leeftijden, uren tijdsbesteding, enquêtes, meerdere persoonlijke gesprekken) waar mogelijk

Synoniem en/ of alternatief van PAIN-storming

Wat soms afwijkt qua naamgeving is de I: Issues (welke TIM WOODS?) versus Insights (Davie). Naast een ‘klassieke’ Persona ontwikkeling, is een Kano Analyse een alternatief als input voor het ontwerpen van nieuwe diensten.

Duur van PAIN-storming

Reken voor de workshop zelf op twee uur per Persona. Maar de voorbereiding van je workshop en de uitwerking erna (het verzamelen van gegevens en het toetsen van aannames via interviews, observaties en metingen) kan weken tot maanden duren.

PAIN-storming voorbeeld

Hieronder een voorbeeld van een uitgewerkte workshop op bruin papier. De betreffende Sales directeur had als vraag: ‘hoe krijgen we meer sales uit onze technologische producten & diensten voor onze klanten uit de Marketing & Communicatie? Ik wil een brainstorm!’ Wij adviseerden daarop geen brainstorm, maar een PAIN-storm sessie, om bewust een stap terug te kunnen in de workshop. Immers, wat is nu de pijn van deze Persona? Dat hebben we aldus gedaan. De uitkomst was: geen technologische focus meer in de dienstverlening.  Daar zat deze Persona niet (meer) op te wachten, zo bleek volgens experts en geïnterviewde klanten.

PAIN-storming voorbeeld

Ontdek onze trainingen