Japanse woorden | Lean Six Sigma Partners

Andon (行灯 of アンドン of あんどん) is een duidelijk visueel signaleringssysteem dat supervisors waarschuwt voor afwijkende situaties in een proces.

Barashi betekent “de visualisatie van het doel”. Teams moeten een oplossing bepalen en visualiseren als onderdeel en in lijn met de grotere projectdoelen.

Meer te weten komen over de Japanse termen in Lean Six Sigma

Baratsukasazu betekent “creëer geen variatie” (1 van de 5Z Genba Kanri principes, “ZU” betekent “niet doen”).

Chaku-Chaku (着着 of 着々) betekent “laden-laden”. Machines zorgen zelf voor het ontladen van de producten waardoor de operator zich volledig kan focussen op het laden en het instellen van de machines.

Datsu Chaku betekent “ontladen – laden”. Een term die gebruikt wordt in een fabricagecyclus om een taak uit te voeren. Wordt vaak gebruikt in combinatie met Chaku-Chaku.

Emakimono (絵巻物) betekent rolposters met afbeeldingen er op.

Gembutsu betekent “de echte dingen” of “de echte producten”. De filosofie achter Gemba,

Genjitsu, Gembutsu is dat je “zo dichtbij als mogelijk probeert te komen” alvorens dat je een oplossing aandraagt.

Genba (現場, ook wel geromaniseerd naar gemba) betekent “de echte plek”. Genba refereert naar de werkvloer, daar waar de waarde gecreëerd wordt. De filosofie achter

Gemba, Genjitsu, Gembutsu is dat je “zo dichtbij als mogelijk probeert te komen” alvorens dat je een oplossing aandraagt.

Genjitsu betekent “de werkelijkheid” of “de echte feiten en data”. De filosofie achter

Gemba, Genjitsu, Gembutsu is dat je “zo dichtbij als mogelijk probeert te komen” alvorens dat je een oplossing aandraagt.

Genchi Genbutsu (現地現物) betekent “go and see”. Alleen op de genba, daar waar het werk echt gebeurt, vindt je de feiten om echt goede beslissingen te nemen.

Hanedashi betekent dat machines automatisch ontladen worden wanneer een productiecyclus compleet is. Hierdoor kunnen operators snel van de ene naar de andere machine om “op te pikken” en te laden. Chaku-Chaku is hierbij een belangrijke component.

Hansei (反省) betekent “zelfreflectie” binnen de filosofie dat zelfbewustzijn de eerst te nemen stap is om tot een verbeterde situatie te komen.

Heijunka (平準化) betekent “productie leveling” ofwel “de productie strak laten verlopen”, een methode waarbij zowel mura (onbalans) als muda (verspilling) gereduceerd wordt.

Productie op een constante snelheid maakt de output voorspelbaar en wordt ook verdere productie op een constante snelheid mogelijk.

Hoshin Kanri (方針管理) Met een visuele map (dat wil zeggen de X-matrix) die op alle niveaus binnen de organisatie een duidelijke strategische richting aangeeft. Ofwel een strategisch planningsproces waarbij strategische doelen worden weggezet tegenover dagelijkse managementtaken en activiteiten zodat een ieder richting hetzelfde doel werkt.

Hoshin’s Premise betekent dat klanttevredenheid en continuïteit een resultante zijn van het luisteren naar de Voice of the Customer en de omgeving om vervolgens pas te focussen op kritieke verbeteringen (hoshins).

Ijo-kanri is een proces van het identificeren en het direct beantwoorden van activiteiten die buiten de standaardmethoden van de operatie liggen.

Ishikawa, Ichiro (of Ishikawa, Kaoru) was een Japanse Professor die wereldberoemd werd vanwege het Ishikawa-diagram ofwel visgraat-diagram of cause-and-effect-diagram.

Jidoka (自働化) betekent “autonomie” of ook wel “automatisch met menselijke intelligentie”.

Jishu kanri betekent “elke medewerker is een controleur” en refereert daarmee naar zelfmanagement/ vrijwillige participatie.

Jishuken is een Kaizen activiteit waarbij management, gebieden probeert te identificeren waar Continu verbeteren nodig is om daar Kaizens te gaan stimuleren.

JIT (ジャストインタイム) betekent “Just-In-Time” ofwel “trek” onderdelen door de productie gebaseerd op klantvraag in plaats van het door de productie “duwen” van onderdelen op basis van de verwachte vraag. Dit is gebaseerd op meerdere Lean-methodieken zoals flow, Heijunka en kanban.

Jutsu (術) betekent letterlijk “vaardigheden/ technieken” en verwijst naar de kunst van iets: “leanjutsu”.

Kaiaku (改悪) betekent “verandering naar slechter.”

Kaikaku betekent “radicale verandering”. Daar waar een Kaizen voor een kleine verandering zorgt en evolutionair is, is Kaikaku revolutionair.

Kaizen (改善) betekent “verandering naar beter” ongeacht of dit dan eenmalig, continu, klein of groot is. Het wordt tevens gehanteerd als een equivalent voor “Continu verbeteren als een dagelijks proces”.

Kamishibai (紙芝居) betekent “papieren drama” en is een vorm van een Japans verteltheater waarbij verhalen met een moraal werden verteld a.d.h.v. emakimono (rolposters met afbeeldingen).

Kanban (看板 of かんばん) betekent signaal of visuele kaart.

Karoshi (過労死) betekent “dood door overwerk” en heeft betrekking op het plotseling overlijden van werkenden, vaak als gevolg van te hard en te lang werken.

Kiichiro Toyoda is de zoon van Sakichi Toyoda, de oprichter van Toyota.

Kurikaesazu betekent “herhaal geen fouten” (1 van de 5Z Genba Kanri principes, “ZU” betekent “niet doen”)

Makigami (巻紙) is het Japanse woord voor ‘rol papier’ ook wel “brown paper” genoemd. Het is een instrument om waarde toevoeging snel en helder in beeld te brengen.

Mizusumashi ofwel “waterspider”, is iemand die snel en efficiënt van plek naar plek materialen en voorraden verzamelt en levert aan de primaire leden van een flow cell. Door zoveel mogelijk non value added werk naar deze persoon te verschuiven verbetert de efficiency van deze primaire leden.

Monozukuri betekent “het proces van het maken of het creëren van dingen”. Mono betekent ‘ding’ en zukuri (tsukuru) betekent ‘proces van het maken’. Een intensievere betekenis is “de kunst, wetenschap en ambacht van het maken van dingen”. Het betreft niet alleen het produceren van excellente producten maar ook het continu verbeteren van het productiesysteem en -proces.

Muda (無駄) betekent “het niet zinvol zijn” of “verspilling”.

Mura (斑) betekent “ongelijkheid” of “onbalans” of “gebrek aan uniformiteit”.

Muri (無理) betekent “onredelijk” of “onmogelijk” of “buiten iemands kunnen”.

Nagara (長良) betekent “een strak lopende productie flow”; one piece flow, een gesynchroniseerd productieproces met maximaal gebruik van de beschikbare tijd inclusief het overlappen van operaties daar waar dat praktisch is.

Nagasazu betekent “lever geen fouten aan”. (1 van de 5Z Genba Kanri principes, “ZU” betekent “niet doen”.

Nemawashi (根回し) betekent “leg het grondwerk aan” of “zorg voor consensus” of “neem beslissingen langzaam maar met consensus waarbij alle opties sterk overwogen zijn”.

Nichijo Gemba Kanri (日常 管理 ) betekent “het managen van de dagelijkse werkzaamheden”, het belangrijkste aspect van het borgen van een Kaizen-/Lean-cultuur en de standaardisatie van de verbeterde situatie.

Ninjutsu (忍術) betekent “de kunst van verbergen” is een Japanse krijgskunst, ontwikkeld door bewoners van de bergstreken en is bedoeld richting management.

Obeya (大部屋) betekent “grote kamer” of ‘”warroom” of “council room”.

Poka yoke (ポカヨケ) betekent “mistake proofen”, een methode die fouten maken bijna onmogelijk maakt. Poka betekent “een onbedoelde fout” en yoke betekent “voorkomen”.

Sakichi Toyoda is de oprichter van Toyota.

Seiban betekent fabricagenummer voor productieplanning.

Seibi betekent “bereid voor”.

Seiketsu (清潔) betekent “scheiden” ofwel verwijder wat niet nodig is.

Seiri (整理) betekent “organiseren” ofwel “ schikken”.

Seiso (清掃) betekent “schoonmaken en inspecteren”.

Seiton (整頓) betekent “standaardiseer”

Sensei (先生) betekent letterlijk “persoon eerder geboren dan een ander” en wordt als titel na iemands naam gebruikt wanneer die een bepaald level van Lean beheerst en dan betekent het “teacher”.

Shitsuke (躾) betekent “in stand houden” of “systematiseren”.

Shojinka ofwel “labor linearity” betekent “flexibele mankracht in de lijn” en de mogelijkheid om de lijn aan te passen om aan de productievereisten te kunnen voldoen met elk aantal medewerkers en wisselende vraag.

Shoninka betekent “besparing van mankracht” en refereert naar de verbetering van procedures, machines en onderdelen om zo een of meerdere medewerkers vrij te maken van de productielijn.

Shoryokuka betekent “arbeidsbesparing” en indiceert een gedeeltelijke verbetering van manueel werk door kleine machines of andere kleine hulpmiddelen toe te voegen om zo te ondersteunen.

Taguchi Methods (田口方法) is een speciale variant van Design of Experiments (DOE) waarbij niet alle mogelijke combinaties van variabelen benodigd zijn om individuele effecten te scheiden.

Tataki-dai betekent dat je de nieuwe ideeën op 80% compleetheid presenteert zodat ze kunnen worden bekritiseerd voordat zee en voorstel worden.

Thulla is de term voor de verspilde tijd van resources gedurende productie vanwege motiverende redenen.

Tsukurazu betekent “fabriceer geen defecten” (1 van de 5Z Genba Kanri principes, “ZU” betekent “niet doen”)

Uketorazu betekent “accepteer geen defecten”. (1 van de 5Z Genba Kanri principes, “ZU” betekent “niet doen”)

Warusa-Kagen (悪さかげん) refereert naar dingen die nog geen probleem zijn maar die ook nog niet helemaal goed zijn. Het betekent “in slechte conditie” of “hoe slecht dingen zijn” binnen de huidige condities.

Yokoten betekent “overal”, waarbij het delen van kennis centraal staat. Deze wordt op een standaard manier gedocumenteerd en is “overal” toegankelijk

Yamazumi betekent “op elkaar stapelen”. Meerdere staafdiagrammen geven inzicht geven in de balans van cyclustijden tussen werkstations.

 Praktijkcertificering Green Belt

 

Ontdek onze trainingen