• Jörgen Putman
  "Kwartjes bij mensen laten vallen en op basis daarvan samen blijvende resultaten neerzetten"

  Jörgen Putman

 • Marcus Bergman
  "Samen aantoonbare doorbraken realiseren inspireert en smaakt naar meer"

  Marcus Bergman

 • Frank Ottink
  "Echte resultaten kun je alleen vasthouden als je het echt samen met je mensen en je management doet"

  Frank Ottink

 • Klaas Jan Oldenburger
  "Vanuit ieders eigen kracht samen écht verbeteren inspireert en geeft energie”

  Klaas Jan Oldenburger

 • willem-banner-1.png
  "Lean Six Sigma is enorm krachtig in de zoektocht naar structurele verbeteringen”

  Willem Heijboer

 • sergio-banner
  "Met Lean Six Sigma is het verbeterpotentieel van organisaties oneindig"

  Sergio Fernandez

 • 1. Banner Jeffrey Brinkma
  “Zowel het potentiële resultaat als de reis er naartoe maakt Lean Six Sigma krachtig én inspirerend”

  Jeffrey Brinkman


boek_bestellennnn.png

Lean Six Sigma - Samenzinnig verbeteren

De complete toolbox om aantoonbaar te verbeteren

Doel
•Een veilige testomgeving creëren voor een mogelijk gekozen oplossing
• Eventuele aanloopproblemen tijdig signaleren
• Draagvlak en vertrouwen creëren bij medewerkers en de organisatie

In het kort
Een pilot is een tijdelijke ‘mini-invoering’ in een deelgebied, die voorafgaat aan de
mogelijk complete implementatie.

Meer te weten komen over een Pilot? Klik dan hier en schrijf je in voor de Green Belt training.

Toelichting
Een pilot is niet altijd nodig. Het hangt van de impact die de uiteindelijke implementatie
zal hebben af of dat zo is. Ook wanneer je vermoedt dat invoering weinig onverwachte
bijeffecten heeft, is het soms verstandig een oplossing eerst in een kleine
en veilige omgeving in te voeren. Een pilot is echt meer dan een proefballon of testje.

Aanpak
• Bepaal waar je de pilot wilt houden, zorg voor draagvlak bij het management
en stel een stuurgroep samen om de pilot te monitoren
• Bepaal het begin- en eindmoment van de pilot
• Communiceer het wat, waarom, waar en wanneer in de organisatie en geef
aan wie vragen kan beantwoorden. Een pilot implementatieplan helpt hierbij
• Zorg dat de betrokken werknemers het belang van deze pilot inzien en dat
ieder zijn of haar taak en verantwoordelijkheid begrijpt
• Piloteer, en blijf beschikbaar voor eventuele problemen
• Evalueer de pilot regelmatig en stuur bij waar nodig. Monitor. Gebruik tools
uit de Meet- en Analysefase van DMAIC
• Leg de resultaten vast en communiceer die naar de betrokken medewerkers,
de stuurgroep, het management en alle overige belanghebbenden

Synoniem en/of alternatief
Een pilot heet ook wel ‘eerste proefaflevering’ of proefproject.

Duur
In DMAIC neemt een pilot vaak weken in beslag qua voorbereiding en weken qua
uitvoering.

Green Belt