Prestatiematen: process capability indices

De Cp(k) is een prestatiemaat die de verhouding weergeeft tussen klanteisen en de korte termijn procesvariatie. De Cp(k) wordt o.a. gebruikt in de Automotive Industries.

Doel van Cp(k)

De korte termijn prestatie van een proces of productielijn kwantificeren

Toelichting

De prestatiemaat Cp is bedoeld voor een continue indicator met twee klanteisen (met het gemiddelde ertussen).

In formulevorm: Cp = (USL – LSL) / 6*Swithin met

  • USL als Upper Specification Limit (meetbare, maximum klanteneis)
  • LSL als Lower Specification Limit (meetbare, minimum klanteneis)
  • 6*Swithin als maat voor het korte termijn bereik van een proces

De prestatiemaat Cpk is bedoeld voor een continue indicator met één klanteis en/of dat het gemiddelde buiten de klantspecificaties LSL en USL ligt.

In formulevorm: Cpk = minimum met USL en LSL als hierboven

  • als gemiddelde van indicator Y
  • 3*Swithin als maat voor de helft van het korte termijn bereik van een proces

Cp(k) aanpak

  • Definieer de USL en/of LSL en bereken het gemiddelde en de korte termijn variatie
  • Bereken de Cp en/of de Cpk

Synoniem en/ of alternatief

In het Engels: Short term Process Capability indices / performance metrics.

Duur van het berekenen van de Cp(k)

Met een calculator is de berekening snel een eenvoudig. Klanteis(en) bepalen kost meer tijd.

Ontdek onze trainingen