Sigma-niveaus

Het Sigma-niveau is dé procesprestatiemaat binnen Six Sigma.

Doel van de sigma niveaus

qDe kwaliteit van de output van een proces (productielijn) in een getal weergeven

Toelichting

HDe zes sigma niveaus in percentageset Sigma-niveau van de procesoutput geeft aan hoe goed de kwaliteit van het proces is. De waarden vind je in deze tabel. Bij prestaties onder de 99 % zegt het ‘goedpercentage’ meer dan het Sigma-niveau. (Voorbeeld: 69% gaat goed in plaats van ‘slechts’ een 2 Sigma-nivo). Op de volgende pagina vind je een meer gedetailleerde tabel.

Voorbeeld van het berekenen van het sigma niveau

Er zijn 5 ‘kritieke’ fouten per dossier. Van de afgelopen 800 dossiers zijn er 500 kritieke fouten gevonden. De DPMO is 1 miljoen * 500/(5*800) = 125.000 (12,5% kritieke fouten). In Sigma-termen praten wij dan over een proces op (afgerond) 2,7 Sigma-nivo.

Uitgebreide tabel van sigma niveausSigma niveau's uitgebreid

de ‘Defecten per miljoen’ zijn de eerder beschreven Defects Per Million Opportunities (DPMO), vertaald naar zowel de succeskans (Yield in %) als Sigma-niveau.

Deze tabel is inclusief de 1,5*Sigma factor (dat wil zeggen: inclusief lange-termijn variatie). De waarden zijn vooral onderin de tabel wat afgerond ten opzichte van het origineel.

Ontdek onze trainingen