SIPOC

op

SIPOC is een type afkorting en staat letterlijk voor: Supplier, Input, Process, Output en Customer. Een SIPOC is een procesbeschrijving op hoofdlijnen met extra informatie.

SIPOC voorbeeld

Doelen van een SIPOC

  • Afbakenen van het verbeterinitiatief (procesafbakening ofwel scoping)
  • Zorgen voor een eerste begrip bij betrokkenen van het proces in kwestie

SIPOC aanpak

De ‘POCIS-aanpak’ is een populaire volgorde:

  • Bepaal de globale processtappen (P)
  • Bepaal de relevante (deel)producten ofwel outputs uit deze stappen (O) die door de (belangrijkste) klanten worden ontvangen (C)
  • Verwerk de relevante input(s) (I) die van de leveranciers komen (S)

Veel facilitators gebruiken de volgorde ‘POCIS’, maar de volgorde ‘COPIS’ komt ook voor.

Synoniem en alternatief van SIPOC

In Vlaanderen gebruikt men soms het Nederlandstalig acroniem LIPUK: Leveranciers, Invoer, Proces, Uitvoer en Klant. Een alternatief is een process map of flow chart op hoofdlijnen (deze bevat processtappen met eventueel afdelingsgrenzen, exclusief input- en outputinfo). De chemische procesindustrie gebruikt ook alternatieve schema’s ter verduidelijking bij aanvang.

Duur van een SIPOC

Indien vooraf geoefend & getraind, maak je een SIPOC met je team in maximaal een half uurtje, maar het kan bij grote onduidelijkheden/onwennigheid soms een uur duren.

Voorbeelden bij het oplossen van incidenten

Zie hier een voorbeeld van een SIPOC die voortkomt uit een workshop. Het proces is het oplossen van incidenten bij een energiebedrijf.

Voorbeeld SIPOC in workshop stijl

Proces hieronder is het oplossen van incidenten aangaande ICT diensten.

Voorbeeld SIPOC ICT diensten

Meer lezen over de volgende onderwerpen:

Meer weten over de SIPOC?

Portretfoto Rogier cirkelvorm

Rogier Schopman

Trainer/adviseur

LSSP boek: Samenzinnig verbeteren
De complete toolbox om aantoonbaar te verbeteren.

Portretfoto Rogier cirkelvorm

Rogier Schopman

Black Belt

"Werk in de volgorde: POCIS"

Onze Lean Six Sigma Trainingen

Benieuwd naar wat wij doen?
 
In onze brochure vind je ons volledige trainings- en consultancyaanbod.
Download de brochure