Lean: Oorzaken van een probleem rangschikken - Blog

Tom van der Laan on 1-jul-2016 16:52:36

Wordt u ook wel een radeloos van de vele factoren die het succes van een project bepalen? Kaoru Ishikawa bedacht hier binnen het gedachtengoed van Lean een oplossing voor.

Blog_FIshbone.jpeg

Ishikawa zag dat mensen vaak radeloos werden van de vele factoren die het succes van een proces bepalen. Hij bedacht een overzichtelijk visueel hulpmiddel om die factoren in zes categorieën (zes M’en) onder te brengen, om aan de hand daarvan een gestructureerde discussie te kunnen voeren. In de dienstensector maakt men er tegenwoordig ook gebruik van, al is het ook met andere categorieën.

Aanpak:

  1. Teken de grondvorm van het diagram (een vis met zes graten) op een groot vel papier.
  2. Schrijf het probleem in de ‘kop’ van de vis, en markeer elk van de graten met een van de zes M’en: Mens, Machine, Materialen, Methode, Milieu, Metingen
  3. Laat de groep zoveel mogelijk oorzaken benoemen en indelen bij een van de zes M’en
  4. Verduidelijk de gevonden oorzaken in een interview volgens de 5*waarom methode
  5. Herleid de problemen tot de grondoorzaken. Voorbeeldvraag: ‘Als we deze oorzaak wegnemen, is het probleem dan opgelost?’
  6. Prioriteer de oorzaken tot slot (om deze mogelijke grondoorzaken te valideren)

Geïnteresseerd in methodieken die verbeterresultaten laten zien? Bekijk de content van de LEAN SIX SIGMA GREEN BELT training via deze link:

Green Belt