• Jörgen Putman
  "Kwartjes bij mensen laten vallen en op basis daarvan samen blijvende resultaten neerzetten"

  Jörgen Putman

 • anne_banner.png
  "Het mooie aan Lean Six Sigma vind ik dat het onmogelijke mogelijk wordt gemaakt"

  Anne de Lange

 • Marcus Bergman
  "Samen aantoonbare doorbraken realiseren inspireert en smaakt naar meer"

  Marcus Bergman

 • Frank Ottink
  "Echte resultaten kun je alleen vasthouden als je het echt samen met je mensen en je management doet"

  Frank Ottink

 • Klaas Jan Oldenburger
  "Vanuit ieders eigen kracht samen écht verbeteren inspireert en geeft energie”

  Klaas Jan Oldenburger

 • Carolien ter Weijden
  "Ideeën zijn mooi, maar zonder uitvoering, blijven het ideeën"

  Carolien ter Weijden

 • willem-banner-1.png
  "Lean Six Sigma is enorm krachtig in de zoektocht naar structurele verbeteringen”

  Willem Heijboer

 • sergio-banner
  "Met Lean Six Sigma is het verbeterpotentieel van organisaties oneindig"

  Sergio Fernandez


Een terugverdienfactor van 10 met Lean Six Sigma mogelijk? Jawel!

Lean Management en Lean Six Sigma leveren klantgerichte verbeteringen of baten op binnen organisaties  (mag je verwachten). 

Baten zijn vaak kwantitatief te maken. Niet dat dat makkelijk of het enige is, maar ... je mag harde baten op termijn wel verwachten. In ieder geval kun je met verbetertrajecten zoals Lean Management en Lean Six Sigma programma's wel aantoonbaar verbeteren. Maar welk rendement levert zo een verbetertraject, -project of -programma nu op na, zeg, twee jaar? Een onderzoek van Lean Six Sigma Partners op 15 afgeronde trajecten levert een duidelijk beeld op van de terugverdien-factor van Lean Six Sigma.  


Onderzoek naar de ROI van 15 Lean (Six Sigma) gerelateerde projecten en -programma's

Veel organisaties huren expertise in. Bijvoorbeeld Black Belt (BB) of Master Black Belt (MBB) consultants, zeker in het begin van een verandertraject met Lean of Lean Six Sigma. Wat leveren die extra investeringen nu echt op, in termen van harde baten? Wij hebben een onderzoek laten uitvoeren naar 15 afgeronde Lean (Six Sigma) projecten of verbeterprogramma’s waar externe (M)BB consultants voor ingezet zijn. Hieruit bleek dat u gemiddeld kunt rekenen op een terugverdienfactor van 10. Hieronder zijn resultaten van 15 diverse projecten in diverse sectoren en dito typen klanten in een staafdiagram weergegeven. 

 

Staafdiagram ROI LSSP Consultants

ROI LSS BBs and MBBs

 

De terugverdienfactor toegelicht

Bijvoorbeeld: een grote dienstverlener uit de energiebranche realiseerde meer dan 2,5 miljoen EUR (op jaarbasis) op, door diverse DMAIC verbeterprojecten uit te voeren. Dit alles in twee jaar tijd. De externe consultants inhuren kostte meer dan tweehonderdvijftigduizend EUR in die twee jaar. Een zogenaamde ROI-factor van bijna 10, in 2 jaar tijd behaald, is het resultaat (8e staaf in de grafiek). Een ander project ging over het in 1,5 jaar terugbrengen van ongeveer 50% van alle structurele kosten op een administratief kantoor. Doel was om uiteindelijk zwarte cijfers te krijgen. Deze reorganisatie gebeurde met Lean change management, principes en Lean tools, inclusief actieve inzet van veel medewerkers (ROI-factor werd 22, zie de 3e staaf). 

Gaat het enkel om geld? Of ... om kwaliteit?

Uiteraard: klanten willen vaak niet enkel financiële resultaten; streven soms juist vooral naar een hogere klanttevredenheid of enkel competentieontwikkeling (geld speelt soms letterlijk geen rol). Of juist een mix hiervan. Anders verwoord: een hoge klanttevredenheid, medewerkertevredenheid en een financieel gezond bedrijf wordt vaak als ideaal gezien. 

Tot slot: Regelmatig noemen adviesbureau's een terugverdienfactor van 3 of 4. Dus, los van welke definitie gehanteerd wordt, als dergelijke terugverdienfactoren norm zijn, geeft dit onderzoek aan dat werken met externe Lean Six Sigma consultants erg lonend kan zijn. Sterker, misschien zijn we bescheiden of te weinig zakelijk in onze voorstellen, maar dat terzijde.

Afsluitend lijkt me een quote van Crosby hier van toepassing: “Quality is free. It’s not a gift, but it is free.”

                                                 Meer over advieswerk

  

Marcus Bergman
Door Marcus Bergman

Aan het einde van de vorige eeuw werd ik gegrepen door procesverbetering, dat me sinds die tijd niet meer heeft losgelaten. Mijn motivatie is om mensen en organisaties helpen nog effectiever te worden.