Samenwerking StarCode en LSSP | Processen, Lean en DIGITALISERING

Stephan Putman on 3-sep-2021 11:55:44

Op 14 juli zijn LSSP en StarCode (een hightech team met Digital Solutions zoals Process MiningTask Mining, Dashboards en Robotica (RPA)) een samenwerking aangegaan voor onbepaalde tijd 

Ondertekent door Marcus Bergman (links, namens LSSP) en Hans Schouten (namens StarCode) 

Waarom? In het kort: naast overlap in kernwaarden (‘klik’), willen LSSP en StarCode een nuttige bijdrage leveren aan maatschappelijk gezien relevante trends. Specifiek hebben we het hier over de ‘Digitale Transformatie’. Dat is deze keer in deze mailing het thema.  

LSSP en StarCode (h)erkennen elkaar volledig in het volgende:  

“De Digitale Transformatie is effectiever als je het proces-gedreven doet, dan enkel technologie-gedreven”.  

Samen gaan wij onze dienstverleningen de komende tijd uitbreiden, zodat een betere integratie van 1) mensen meenemen met procesanalyses en 2) digitale oplossingen, mogelijk wordt. Alles voor het (toekomstig) succes van onze klanten. Want de wereld wordt ook meer en meer digitaal.  

Denk hierbij aan: 

  • Consultancy voor verbetertrajecten waar Data Science en/ of robotica (RPA) toevoegend is 
  • Onze door LCS geaccrediteerde Yellow Belt trainingen, met een optie erbij om met Lean samen een advies of Proof of Concept (PoC) op te leveren  
  • Onze door LCS geaccrediteerde Green & Black Belt trainingen aan te vullen met extra ondersteuning om met Lean samen Data Science in te zetten voor advies, of een Proof of Concept (PoC) van een software bot op te leveren 

Meer weten over StarCode? Zie www.starcode.nl  

Meer weten? Lees gerust verder! 

Met digitale groet,

namens LSSP, Stephan Putman