Boxplot voor een nul-meting​ | Lean Six Sigma Partners

Doel ​

  • Inzicht geven in zowel ordegrootte als spreiding van een (continue) indicator
  • Grafisch en getalsmatig de kansverdeling van een indicator samenvatten

In het kort ​
De Boxplot is door de Amerikaan John W. Tukey ontwikkeld. Het is een bekende grafiek om inzicht te krijgen in zowel de gemeten ordegrootte als de variatie van een indicator.

Toelichting
Een Boxplot is een samenvattende, grafische weergave van een variabele met behulp van vijf samenvattende waarden (het minimum, de drie kwartielen en het maximum). Een boxplot gebruik je bij continue data, zoals aantallen (bij benadering continu), tijdsduur of lengtematen. 

Als je een relatie tussen een continue variabele en een discrete variabele wilt weergeven: zie de Boxplot bij Y-X grafieken in de Analysefase. Een Boxplot wordt vooral ingezet om verschillen in medianen (per categorie) en variatie te visualiseren. Je ziet in één oogopslag ook de uitschieters. 

Aanpak

  • Orden de data op grootte, en bepaal dan de vijf waarden (min., 3 kwartielen en max.)
  • Bepaal de interkwartielafstand (IQR) om de box (doos) te bepalen
  • Daarna teken je de box weer op de Y-as, of soms X-as (beide opties komen voor)
  • Teken twee zogenaamde ‘snorharen’ (whiskers), met een maximale lengte van 1,5 keer de interkwartielafstand vanaf de box zelf (eronder en erboven vaak)
  • De waarden die buiten de ‘snorharen’ vallen, zijn per definitie uitschieters (symbool: *)
  • Uitschieters kun je soms indelen in ‘zwakke’ en ‘extreme’ uitschieters (> 3 keer IQR

Synoniem en/ of alternatief​
De Boxplot heet ook wel Box plot of ‘snorrendoos’. Voluit (Engels): Box-whisker plot. Bij ‘weinig’ data kun je voor je analyse ook met de Indivual Value Plot (IVP) volstaan.​

Duur
Met specifieke software maak je een Boxplot in een (fractie van een) seconde. 

“Display is an obligation” – John Tukey

Voorbeeld​
Onderstaande Boxplot geeft de schoenmaat van een aantal heren weer, die in het verleden een Green Belt opleiding hebben gevolgd. 

Boxplot voor nulmeting

Logistiek voorbeeld: onderstaande boxplot geeft het percentage “op tijd leveren” weer op weekbasis. Aanvullend is de met de klant afgesproken norm van 97% op tijd leveren weergegeven. 

Boxplot voor nulmeting

Ontdek onze trainingen