Centrummaten: modus

De modus is de meest voorkomende waarde in een datatset (grootste frequentie). Of, bij verschillende categoriën of klassen, de meest voorkomende categorie of klasse.

Doel van de modus

Bepalen van de ordegrootte van een indicator (discreet of continu)

Toelichting

Je kunt de modus (mo) zowel voor continue als discrete (ordinale en nominale) data gebruiken. Standaard wordt de steekproefwaarde bedoeld. Meervoud is ‘modi’. De modus is ongevoelig voor uitschieters.

Modus aanpak

  • Verzamel data van de voor jou relevante ‘teller’
  • Rangschik data van klein naar groot (eventueel in verschillende klassen)
  • De meest voorkomende waarde (of klasse) selecteren

Synoniem en/ of alternatief van de modus

De modus wordt ook wel ‘grootste frequentiewaarde’ genoemd. In het Engels: mode.

De modus is bij continue, symmetrisch verdeelde data identiek aan het gemiddelde.

Duur van het berekenen van de modus

Deze maat is zelf in maximaal minuten te berekenen (bijvoorbeeld bij een turfstaat).

Voorbeeld van het berekenen van de modus

Acht mensen uit een groot bedrijf hebben de volgende gemeten lengtes L [in cm]:
169, 175, 178 ,181, 181, 183, 193, en 201.

De modus mo = 181 cm. Als er 2 klassen zijn (onder/ boven 180) is mo = ‘boven 180’ (5 x).

Ontdek onze trainingen