Histogram | Lean Six Sigma Partners

Doel
• Inzicht geven in zowel de ordegrootte als spreiding van een (continue) indicator
• Een histogram geeft visueel weer in hoeverre data ‘normaal’ verdeeld is

In het kort
Het histogram is een bekende grafiek om de spreiding van een indicator mee weer te geven. Het wordt gebruikt om inzicht in variatie(patronen) te verkrijgen.

Toelichting
Zet individuele waarden (in klassen ingedeeld) uit op de X-as, en zet ze op de Y-as af tegen het totale aantal ervan (frequentie). Je gebruikt een histogram bij een continue indicator, zoals bij lengtematen.

Met een histogram zie je o.a. of de ordegrootte logisch is, of de variatie groot is en of data (redelijk) symmetrisch of normaal verdeeld zijn. Als dat laatste het geval is, kun je goed werken met
1. gemiddelden en
2. vuistregels gebaseerd op normaliteit (zoals: 95% van de data valt binnen +/- 2*S t.o.v. -
x).

Meer te weten komen over een Histogram? Klik dan hier en schrijf je in voor de Green Belt training.

Aanpak
• Verzamel genoeg data (liefst n >50)
• Bepaal het aantal klassen k. Vuistregel: k is de wortel van het aantal waarden (√(n) )
• Stel het histogram op (frequentie op de Y-as; klassen van de indicator op de X-as)

Synoniem en/of alternatief
Het histogram heet ook wel frequentiegrafiek (Engels: frequency plot). Je kunt ook werken met een dotplot. Om de normaliteit formeel te bepalen gebruik je een statistische toets op normaliteit.

Duur
Met specifieke software maak je een histogram in een (fractie van een) seconde.

Voorbeeld
Onderstaand histogram geeft de resultaten van de schoenmaat van een steekproef van mannelijke deelnemers aan trainingen. Aanvullend zijn zowel het gemiddelde, de standaardafwijking, de steekproefgrootte N en een normaalverdelingslijn weergegeven.

Histogram voorbeeld.png

 

 Praktijkcertificering Green Belt

 

Ontdek onze trainingen