• Jörgen Putman
  "Kwartjes bij mensen laten vallen en op basis daarvan samen blijvende resultaten neerzetten"

  Jörgen Putman

 • Marcus Bergman
  "Samen aantoonbare doorbraken realiseren inspireert en smaakt naar meer"

  Marcus Bergman

 • Frank Ottink
  "Echte resultaten kun je alleen vasthouden als je het echt samen met je mensen en je management doet"

  Frank Ottink

 • Klaas Jan Oldenburger
  "Vanuit ieders eigen kracht samen écht verbeteren inspireert en geeft energie”

  Klaas Jan Oldenburger

 • willem-banner-1.png
  "Lean Six Sigma is enorm krachtig in de zoektocht naar structurele verbeteringen”

  Willem Heijboer

 • sergio-banner
  "Met Lean Six Sigma is het verbeterpotentieel van organisaties oneindig"

  Sergio Fernandez

 • 1. Banner Jeffrey Brinkma
  “Zowel het potentiële resultaat als de reis er naartoe maakt Lean Six Sigma krachtig én inspirerend”

  Jeffrey Brinkman


boek_bestellennnn.png

Lean Six Sigma - Samenzinnig verbeteren

De complete toolbox om aantoonbaar te verbeteren

Doel
• Inzicht geven in zowel de ordegrootte als spreiding van een (continue) indicator
• Een histogram geeft visueel weer in hoeverre data ‘normaal’ verdeeld is

In het kort
Het histogram is een bekende grafiek om de spreiding van een indicator mee weer te geven. Het wordt gebruikt om inzicht in variatie(patronen) te verkrijgen.

Toelichting
Zet individuele waarden (in klassen ingedeeld) uit op de X-as, en zet ze op de Y-as af tegen het totale aantal ervan (frequentie). Je gebruikt een histogram bij een continue indicator, zoals bij lengtematen.

Met een histogram zie je o.a. of de ordegrootte logisch is, of de variatie groot is en of data (redelijk) symmetrisch of normaal verdeeld zijn. Als dat laatste het geval is, kun je goed werken met
1. gemiddelden en
2. vuistregels gebaseerd op normaliteit (zoals: 95% van de data valt binnen +/- 2*S t.o.v. -
x).

Meer te weten komen over een Histogram? Klik dan hier en schrijf je in voor de Green Belt training.

Aanpak
• Verzamel genoeg data (liefst n >50)
• Bepaal het aantal klassen k. Vuistregel: k is de wortel van het aantal waarden (√(n) )
• Stel het histogram op (frequentie op de Y-as; klassen van de indicator op de X-as)

Synoniem en/of alternatief
Het histogram heet ook wel frequentiegrafiek (Engels: frequency plot). Je kunt ook werken met een dotplot. Om de normaliteit formeel te bepalen gebruik je een statistische toets op normaliteit.

Duur
Met specifieke software maak je een histogram in een (fractie van een) seconde.

Voorbeeld
Onderstaand histogram geeft de resultaten van de schoenmaat van een steekproef van mannelijke deelnemers aan trainingen. Aanvullend zijn zowel het gemiddelde, de standaardafwijking, de steekproefgrootte N en een normaalverdelingslijn weergegeven.

Histogram voorbeeld.png

 

 Green Belt