Nulmeting

op

Een nulmeting binnen Lean Six Sigma geeft aan hoe groot het probleem of de uitdaging feitelijk is, vanuit de klant gezien. Uitgedrukt in (een) (ken)getal(len) en grafiek(en).

Een nulmeting is een feitelijke weergave van de huidige situatie. Binnen Lean is dit vaak beschrijvende statiek in relatie tot klanteisen. Binnen Six Sigma wordt in de nulmeting vaker ook inferentiële statistiek meegenomen. Denk hierbij aan het toetsen op normaliteit, of het weergeven van betrouwbaarheidsintervallen.

Nulmeting aanpak

  • Koppel de indicator Y aan meetbare, kritieke klanteisen
  • Valideer representatieve data van deze indicator Y
  • Bedenk welke grafiek(en) het meest logisch en/ of toepasbaar is (zijn)
  • Bereken relevante beschrijvende statistiek (kengetallen) zoals een centrum- en spreidingsmaat en vat de procesprestatie samen (bijv. in ‘% OK’, σ-nivo, PPM/ DPMO)
  • Deel deze nulmeting met je belanghebbenden (stakeholders)

Synoniem en/ of alternatief van een nulmeting

Een nulmeting heet ook wel een ‘procesprestatie-analyse & stabiliteitstoetsing‘ bij continue data. In het Engels: baseline of current state (performance) of the AS-IS situation.  

Puur vanuit een Kaizen Event gezien, kan een spaghettidiagram, concentratiediagram,VSM of FMEA een soort ‘analytische’ nulmeting opleveren. Binnen maandenlange DMAIC verbeter-trajecten vallen deze tools juist onder de Analyse-fase.

Duur van een nulmeting

Als valide data beschikbaar zijn, kan een half uur genoeg zijn. Maar in de praktijk kom je van alles tegen. Binnen Lean Six Sigma praten we vaak over dagen tot maanden.

Overzicht voor gangbare statistische grafieken en getallen in de nulmeting

Welke grafieken en getallen gebruik je in de DMAIC-nulmeting?

Overzicht voor gangbare statistische grafieken en getallen in de nulmeting

Meer lezen over de volgende onderwerpen:

Meer weten over de nulmeting?

Portretfoto Willem cirkelvorm

Willem Heijboer

Trainer/adviseur

LSSP boek: Samenzinnig verbeteren
De complete toolbox om aantoonbaar te verbeteren.

Portretfoto Willem cirkelvorm

Willem Heijboer

Master Black Belt

"Bekijk de nulmeting op zowel korte en langetermijn om te weten dat het probleem stabiel is in de tijd."

Onze Lean Six Sigma Trainingen

Benieuwd naar wat wij doen?
 
In onze brochure vind je ons volledige trainings- en consultancyaanbod.
Download de brochure