Kano Analyse

op

Met een Kano analyse deel je (on)bewuste klantemoties of -behoeften in drie verschillende categorieën in. Deze drie categorieën heten dissatisfiers, satisfiers en delighters.

Doel van de Kano analyse

 • Bepalen van (on)bewuste klantbehoeften met de hoogste prioriteit
 • Exploratief onderzoek ten behoeve van productontwikkeling en klanttevredenheid
 • Indelen van typen klantbehoeften ten aanzien van een dienst of product

Toelichting

Elke klant(groep) heeft bepaalde verwachtingen van  (onderdelen) van een product of dienst. Van een deel van deze verwachtingen is hij zich bewust, van een groot deel ook niet.

De klanttevredenheid neemt niet altijd lineair toe als we ‘alles maar gaan verbeteren’. Kunnen we al deze (on)bewuste behoeften dan niet prioriteren? Jazeker:

Klantbehoeften kun je volgens het Kano Model van o.a. Noriaki Kano (1984) in drie categorieën plaatsen:

 • Zogenaamde basisbehoeften of ‘hygiënefactoren’. Voldoe je daar niet aan, dan verliest het product zijn waarde (dissatisfiers)
  Voorbeeld: een agenda waar niet alle 12 maanden in staan
 • Hoe-meer-hoe-beter eigenschappen waarmee je je lineair kunt onderscheiden (satisfiers)
  Voorbeeld: snelheid van inchecken
 • Onverwachte, positieve eigenschappen, (delighters)
  Voorbeeld: extra comfort door een onverwachte upgrade

De Dissatisfiers wil de klant als eerste opgelost of verbeterd zien. Sneller leveren neemt klantontevredenheid niet weg als je product niet voldoet aan (onuitgesproken) basisbehoeften.

Kano analyse aanpak

 • Breng met interviews, observaties, onderzoek, brainstormsessies, etc. klantbehoeften in kaart, ten aanzien van een specifieke dienst of product. Dit kan van alles zijn, van een Shared Service Centre tot een software upgrade
 • Hanteer bij het bepalen van dissatisfiers, satisfiers en delighters, de volgende 2 typen vragen (positief & negatief):
   • a.Wat voel je, als het product/de dienst “functionaliteit A” WEL heeft?
   • b.Wat voel je, als het product/de dienst “functionaliteit A” NIET heeft?

Bepaal de antwoorden aan de hand van een Kano Tabel

Kano tabel voorbeeld

 • Analyseer de antwoorden tot een overzicht (bijvoorbeeld in een tabel of grafiek)
 • Prioriteer op basis van de antwoorden (type behoefte, mate van belangrijkheid volgens de externe en ook interne klant)
 • Zorg eerst dat belangrijke, beïnvloedbare (dis)satisfiers van je product in orde zijn, voor je je focus gaat verleggen naar mogelijk nieuwe, onverwachte eigenschappen

Nogmaals, breng als eerste met behulp van interviews, observaties, onderzoek, brainstormsessies, etc. klantbehoeften ofwel gewenste eigenschappen in kaart.
In onderstaande tabel staat welke methode of aanpak je voor welke Kano categorie kunt inzetten.

Verschillende methodes per Kano analyse categorie

Synoniem en alternatief van de Kano analyse

De Kano Analyse wordt ook wel Kano Model genoemd. Heb je al concrete klantevaluaties (bijvoorbeeld klantenklachten, eerdere enquêtes), best practices of benchmarkcijfers, pak die dan eerst op als dat genoeg houvast geeft voor een verbeterproject.

Duur van de Kano analyse

Een ‘kleine’ Kano Analyse kost minimaal enkele dagen hard werken, maar het duurt vaak weken om tot een zinvol advies of eindresultaat te komen.

Meer lezen over de volgende onderwerpen:

Meer weten over de Kano analyse?

Portretfoto Rogier cirkelvorm

Rogier Schopman

Trainer/adviseur

LSSP boek: Samenzinnig verbeteren
De complete toolbox om aantoonbaar te verbeteren.

Portretfoto Rogier cirkelvorm

Rogier Schopman

Black Belt

"Ga er vanuit dat veel klanten met (dis)satisfiers komen."

Onze Lean Six Sigma Trainingen

Benieuwd naar wat wij doen?
 
In onze brochure vind je ons volledige trainings- en consultancyaanbod.
Download de brochure