Databetrouwbaarheid: precisie

Bij een meetsysteem met een goede precisie, is de variatie van de meetfout (relatief) gering. Als je hetzelfde opnieuw meet, geeft de meting dan hetzelfde resultaat, of (heel) anders?

Toetsen op de precisie van een meetsysteem is, in algemene zin, het kwantificeren van de (relatieve) meetfout-variatie. Specifiek gaat het om de zogenaamde herhaalbaarheid (Repeatability) en reproduceerbaarheid (Reproducibility) van een meetsysteem. Het toetsen van precisie doe je met meetsysteemanalyse tools zoals de Gage R&R en de Kappa-methode.

Noot: er is een duidelijk verschil tussen accuraatheid (verschil met referentie) en precisie (meetfoutvariatie ten opzichte van totale of gewenste variatie).

Synoniem en/ of alternatief van precisie

Precisie heet ook wel variabiliteit. In het Engels: variability of retest error (herhaalbaarheid).

Toetsen van het meetsysteem op precisie

Voorbeeld van precisie toetsen

Voorbeelden van precisie toetsen of experimenten zijn er legio, bijvoorbeeld:

  • Testen van meetapparatuur (een thermometer, geigerteller, gewichtsweger, etc.)
  • Registratie-analyse op kwaliteit (wordt er inhoudelijk goed genoeg geregistreerd?)

Voorbeeld: registratie ‘geen herstel in 1 keer’ van vakmensen (impact op productiviteit)

Hieronder vind je een voorbeeld van een precisie-experiment, dat in tabelvorm is weergegeven. Weergegeven zijn zeven geregistreerde redenen waarom de vakmensen (technici) reparaties bij sociale woningen en appartementen niet meteen konden afronden, en dus terug moesten komen.

Elke soortgelijke reden of ‘situatie’ is twee keer beoordeeld door drie ‘vaklieden’. Deze tabel is een (ingekorte) toetsing van de kwaliteit van het registreren van de redenen. Hieruit kun je afleiden wat ‘herhaalbaar’ en ‘reproduceerbaar’ is. Aanvullend heeft een expert aangegeven wat volgens haar de werkelijke reden was. Deze Expert rating is hier ter referentie weergegeven (niet standaard bij het toetsen op precisie).

Voorbeeldtabel van een discrete MSA-uitkomst

Ontdek onze trainingen