Turfstaat

Met een turfstaat registreer je aantallen met behulp van streepjes met behulp van een invulformulier, registratieformulier of bijhoudlijst. Een verzameling van vijf streepjes is een ‘turf’, vandaar de term.

Doel van een turfstaat

  • Het feitelijk maken van een gepercipieerd probleem (of de status ervan weergeven)
  • Benodigde aantallen (tellingen) makkelijk verzamelen

Maken van een turfstaat

  • Het verzamelen gaat meestal fysiek/ analoog
  • Diverse mogelijkheden: met stiften op een bord of een tabel uitgeprint op papier

Synoniem en/ of alternatief van een turfstaat

Later zijn deze streepjes met getallen (dankzij Indiërs) grotendeels vervangen. Engelstalig: tally (sheet/ score).

Voorbeelden van een turfstaat

Op een salesafdeling registreert en bespreekt men wekelijks o.a. de eigen stemming (Mood) en beleving van drukte (Workload).

Elke werkweek zijn door een transport-team de foute afleveringen per dag (volgens klachten van klanten) geturfd.

 

Ontdek onze trainingen