RASCI Matrix

op

Een RACI of RASCI matrix is een gangbaar onderdeel bij het toewijzen van taken, rollen en verantwoordelijkheden op individueel niveau. RASCI staat voor Responsible, Accountable, Supporting, Consulted en Informed. In het Nederlands: taak- of operationeel verantwoordelijk, eindverantwoordelijk, ondersteunend, advies-verantwoordelijk, te informeren. Vier rollen die je aan je medewerkers kunt toekennen.

Doelen van een RASCI matrix

  • Zorg dat iedereen zijn rol en verantwoordelijkheid in het ‘nieuwe’ proces kent
  • De rollen en verantwoordelijkheden communiceren binnen de organisatie

Toelichting

Een verandert proces kent nieuwe situaties. En vaak ook nieuwe verantwoordelijkheden. Op een RA(S)CI matrix kun je per taak aangeven wie welke rol of verantwoordelijkheid heeft.

  • Responsible is diegene die verantwoordelijk is dat een taak of handeling gedaan wordt
  • Accountable is de eindverantwoordelijke voor het (deel)proces
  • Supporting is degene die meehelpt met de taakverantwoordelijke
  • Consulted zijn diegenen die voor een definitieve beslissing moeten worden geraadpleegd
  • Informed zijn diegenen die geïnformeerd worden over een genomen beslissing

Het toedelen van deze rollen of verantwoordelijkheden is een taak van de proceseigenaar.

RASCI matrix aanpak

  • Maak een matrix met de namen van de medewerkers, afgezet tegen de taken die verricht worden in de nieuwe manier van werken

  • Gebruik per taak de letters R, A, (eventueel S,) C en I voor de rol van elke medewerker. Beoordeel de matrix; missen er taken/ activiteiten of rollen? Is er per taak een R en A?

  • Communiceer deze rollen en verantwoordelijkheden naar de medewerkers, naar afdelingen waarmee wordt samengewerkt en naar eventuele andere stakeholders in de organisatie

Synoniem van een RASCI matrix

Het toewijzen van rollen en verantwoordelijkheden in een matrix, heet ook wel Responsibility Assignment Matrix. Je komt hier veel acroniemen tegen. Om er wat te noemen: RACI Matrix, RACI Chart, RACI-VS, CAIRO, CAIROS, DACI, ARMI.

Duur van het opstellen van een RASCI matrix

Het opstellen van een RA(S)CI kan zeker enkele uren in beslag nemen. Denk aan een workshop, het accorderen en vastleggen ervan.

Voorbeeld van een RASCI matrix

Hier een voorbeeld van een RASCI-matrix met de rollen toegewezen per stap.

Voorbeeld RASCI matrix

Meer lezen over de volgende onderwerpen:

Meer weten over de RASCI matrix?

Jorgen-Putman

Jörgen Putman

Trainer/adviseur

LSSP boek: Samenzinnig verbeteren
De complete toolbox om aantoonbaar te verbeteren.

Jorgen-Putman

Jörgen Putman

Master Black Belt

"Zorg in elk geval dat de R en de A duidelijk belegd zijn."

Onze Lean Six Sigma Trainingen

Benieuwd naar wat wij doen?
 
In onze brochure vind je ons volledige trainings- en consultancyaanbod.
Download de brochure