• Jörgen Putman
  "Kwartjes bij mensen laten vallen en op basis daarvan samen blijvende resultaten neerzetten"

  Jörgen Putman

 • Marcus Bergman
  "Samen aantoonbare doorbraken realiseren inspireert en smaakt naar meer"

  Marcus Bergman

 • Frank Ottink
  "Echte resultaten kun je alleen vasthouden als je het echt samen met je mensen en je management doet"

  Frank Ottink

 • Klaas Jan Oldenburger
  "Vanuit ieders eigen kracht samen écht verbeteren inspireert en geeft energie”

  Klaas Jan Oldenburger

 • willem-banner-1.png
  "Lean Six Sigma is enorm krachtig in de zoektocht naar structurele verbeteringen”

  Willem Heijboer

 • sergio-banner
  "Met Lean Six Sigma is het verbeterpotentieel van organisaties oneindig"

  Sergio Fernandez

 • 1. Banner Jeffrey Brinkma
  “Zowel het potentiële resultaat als de reis er naartoe maakt Lean Six Sigma krachtig én inspirerend”

  Jeffrey Brinkman


boek_bestellennnn.png

Lean Six Sigma - Samenzinnig verbeteren

De complete toolbox om aantoonbaar te verbeteren

Doel
• Zorg dat iedereen zijn rol en verantwoordelijkheid in het ‘nieuwe’ proces kent
• De rollen en verantwoordelijkheden communiceren binnen de organisatie

In het kort
Een RACI- of RASCI-matrix is een gangbaar onderdeel bij het toewijzen van taken,
rollen en verantwoordelijkheden op individueel niveau. RASCI staat voor Responsible,
Accountable, Supporting, Consulted en Informed. In het Nederlands: taak- of
operationeel verantwoordelijk, eindverantwoordelijk, ondersteunend, advies-verantwoordelijk, te informeren. Vier rollen die je aan medewerkers kunt toekennen

Toelichting
Een verandert proces kent nieuwe situaties. En vaak ook nieuwe verantwoordelijkheden.
Op een RA(S)CI-matrix kun je per taak aangeven wie welke rol of verantwoordelijkheid
heeft.

Geïnteresseerd in het implementeren van een RACI/RASCI-matrix? Klik dan hier en schrijf je in voor de Green Belt training

Responsible is diegene die verantwoordelijk is dat een taak of handeling gedaan wordt
Accountable is de eindverantwoordelijke voor het (deel)proces
Supporting is degene die meehelpt met de taakverantwoordelijke
Consulted zijn diegenen die voor een definitieve beslissing moeten worden geraadpleegd
Informed zijn diegenen die geïnformeerd worden over een genomen beslissing
Het toedelen van deze rollen of verantwoordelijkheden is een taak van de proceseigenaar.

Aanpak
• Maak een matrix met de namen van de medewerkers, afgezet tegen de taken
die verricht worden in de nieuwe manier van werken
• Gebruik per taak de letters R, A, eventueel S, C en I voor de rol van elke medewerker.
Beoordeel de matrix; missen er taken/activiteiten of rollen? Is er
per taak een R en A?
• Communiceer deze rollen en verantwoordelijkheden naar de medewerkers,
naar afdelingen waarmee wordt samengewerkt en naar eventuele andere stakeholders
in de organisatie

Synoniem en/of alternatiefRASCI tip 2.png
Het toewijzen van rollen en verantwoordelijkheden in een matrix, heet ook wel Responsibility Assignment Matrix. Je komt hier veel acroniemen tegen. Om er wat te noemen: RACI Matrix, RACI Chart, RACI-VS, CAIRO, CAIROS, DACI, ARMI.

Duur
Het opstellen van een RA(S)CI kan zeker enkele uren in beslag nemen. Denk aan een workshop, het accorderen en vastleggen ervan.

Wil je meer weten over de RA(S)CI-matrix? Klik dan hier en schrijf je nu in voor een van onze traningen!

Voorbeeld
Hier een voorbeeld van een RASCI-matrix met de rollen toegewezen per stap.

RASCI voorbeeld 1.png

 

Praktijkcertificering Green Belt