Accuraatheid: stabiliteit

Een stabiel meetsysteem betekent dat het meetsysteem constant blijft meten in de tijd.

De stabiliteit toetsen van een meetapparaat hoort bij het bepalen van de accuraatheid van een meetsysteem. Dit kun je onder andere met een tijdreeksgrafiek weergeven.

Noot: de stabiliteit van een meetfout (van een KPI of Y) wordt wel eens verward met de beoordeling van een KPI zelf op stabiliteit (verwar MSA dus niet met een “nulmeting”).

Synoniem en/ of alternatief van stabiliteit

In het Engels: stability.

Voorbeeld van stabiliteit

Thermometers (in de auto of in de tuin) staan erom bekend dat zij flink van de werkelijke temperatuur kunnen afwijken, als de zon er (indirect) intensief op schijnt. Deze thermometers geven overdag vaak te hoge waarden aan, maar kunnen ‘s nachts wel accuraat zijn. Ook hoge windsnelheden bij metingen buiten (bijvoorbeeld het aanwezige gewicht van grondstoffen in silo’s) kan metingen in de tijd beïnvloeden.

Toetsen van het meetsysteem op stabiliteit

Ontdek onze trainingen