Accuraatheid: systematische meetfout

Met de systematische meetfout bedoelen we het gemiddelde van een (min of meer) constant en absoluut verschil tussen gemeten en werkelijke waarde.

Toetsen op de accuraatheid van een meetsysteem is het kwantificeren van de nauw-keurigheid van de meting ten opzichte van de werkelijke waarde. Deze constante, absolute meetfout wordt soms in absolute waarden, soms in percentages uitgedrukt.

Synoniem en/ of alternatief van een systematische meetfout

De systematische meetfout wordt in de Engelse literatuur “bias” of “off-set genoemd. Standaard wordt het protocollair ijken van een machine als toetsing uitgevoerd. Dat kan zelfs een norm of wettelijk vereiste zijn, zoals bij tankstations en het aantal liters in je tank.

Voorbeeld van een systematische meetfout

Als de weegschaal verkeerd is afgesteld krijg je een verschil in gemeten en werkelijk gewicht. De weegschaal geeft bijvoorbeeld 2 kilo minder (70) aan dan de werkelijke (72) kilo’s.

Ook kan sprake zijn van structurele onderschattingen, bijvoorbeeld bij voorraadtellingen.

Toetsen van het meetsysteem op systematische meetfouten

Ontdek onze trainingen