Innovatieproces verbeteren met een lean quick scan

op

Consultant Marcus Bergman vertelt over hoe jouw innovatieproces verbetert kan worden met een Lean Quick Scan

Achtergrond

Ten tijde van de pandemie, is het bijna iedereen wel duidelijk geworden dat het maken van ‘chemische goedjes’ (zoals een vaccin) nu eenmaal even duurt.

Bij een multinational die nieuwe, veelal chemische, producten ontwikkelt is dit al decennia bekend. De doorlooptijd van een nieuw recept of product duurt makkelijk vele jaren, mede door het wachten op goedkeuring van overheden wereldwijd. Maar niet alleen daardoor; dit kan ook liggen aan hoe de organisatie zelf is georganiseerd.

En dat laatste, daar heb je als (kleine) multinational wel veel invloed op. 

Vraag 

Hoe kunnen we het aantal innovaties (lees: nieuw recept of chemisch product) verhogen per jaar?

Innovatieproces-blogInnovatieproces-bloem

Aanpak van een lean scan

LSSP bepaalt per situatie welke aanpak gepast is. Zo kunnen wij meerdere alternatieven toepassen.

Zoals een verbetering van het innovatieproces zelf.

Of per gekozen project, innovatie of ontwerpproject diverse aanpakken succesvol helpen inzetten. Denk hierbij aan een Design for Lean Six Sigma (DMADV) aanpak, een Start-up of Agile manier van werken, of een hybride ('doen wat past') werkwijze om tot een innovatie te komen.

Innovatieproces-1

In dit voorbeeld is gekozen voor een door LSSP ontwikkelde Lean Quick Scan, omdat de behoefte hier met name was om snel een gedragen advies te krijgen, waarop men intern zelf zoveel mogelijk verder mee kon gaan.

De uitgevoerde Lean Quick Scan is een in twee dagen uitgevoerde procesanalyse met advies, samen met internen en externen. Dit hield onder andere in:

  • Programma vooraf maken, met onder andere sponsor c.q. opdrachtgever
  • Interviews afnemen met betrokkenen
  • Workshops houden, zoals hier Value Stream Mapping en brainstorm-sessies
  • Data verzameld, zoals het aantal lopende innovatieprojecten en de jaarlijkse innovaties (snelheid)
  • Advies (laten) geven aan medewerkers en het senior management

Resultaten Lean Scan

De Lean Quick Scan leverde de belangrijkste knelpunten op (onder andere: teveel lopende projecten tegelijkertijd), intern draagvlak en concrete adviezen hoe dit innovatieproces aantoonbaar te verbeteren.

Een interne projectleider (Black Belt) heeft in opdracht van de CEO uiteindelijk het innovatieproces structureel verbetert. In een woord: verdergaande professionalisering.  Concreet is begonnen met de inzet van enkele Lean best practices, zoals periodieke, korte 'innovatiesessies' met een kanban bord en relevante projectmanagement-training voor de projectleiders. 

Met een significante verbetering van de snelheid in het proces tot gevolg. Dit past in de filosofie van LSSP, dat wil zeggen dat mensen binnen de organisatie uiteindelijk zelf verbeteren. We willen het met liefde voordoen, samendoen, …, maar uiteindelijk wel dat u het zelf kunt en doet.

Reflectie Lean Scan 

LSSP heeft deze Lean Quick Scan van begin tot einde begeleidt. Deze sessies doen we uiteraard op maat.

Een belangrijke succesfactor in dit verhaal is dat het senior management zelf ook bereidt was een actieve rol te hebben. Zij namen duidelijk hun verantwoordelijkheid om voor organisatorische en procesmatige veranderingen te gaan, en om in de mensen te investeren.

LSSP. Voor als je écht samen met elkaar wilt verbeteren. Snel meer weten? Neem vrijblijvend contact op:

Telefoon: +31620667485Marcus_Bergman_zw (002)
Mail: marcus.bergman@leansixsigmapartners.nl


Zoveel mogelijk zelf doen? Klik hier en misschien is onze Black Belt training iets voor jou!

      Meer over LSSP consultancy

 

Meer lezen over de volgende onderwerpen:

Spreek met een expert

LSSP_Marcus-zw

Marcus Bergman

Master Black Belt

Over LSSP:
Meer dan 50 jaar ervaring in het trainen, coachen en adviseren in lean en Six Sigma.

LSSP_Marcus-zw

Marcus Bergman

Master Black Belt

Trainer/Adviseur

"Waarom Lean Six Sigma? Vanwege het unieke karakter van de aanpak ontstaat er een echte win-win voor klanten en organisatie."

Onze Lean Six Sigma Trainingen

Benieuwd naar wat wij doen?
 
In onze brochure vind je ons volledige trainings- en consultancyaanbod.
Download de brochure