Het opzetten van een lean sop

Anne de Lange on 13-apr-2018 12:08:15

Het doel van een SOP

Uniform begrip en uitvoering (standaardisatie) van verschillende stappen/activiteiten

• Eenzelfde kwaliteitsniveau, onafhankelijk van wie de activiteit uitvoert (minimaliseren variatie in werkwijze)
• Visualisatie van het proces om een activiteit uit te voeren

Toelichting

SOP is een middel om werk te standaardiseren. Gestandaardiseerd werk is een werkwijze waar overeenstemming over bestaat en die de beste werkwijze en volgorde van stappen in een proces aangeeft. Een SOP wordt zowel voor repeterende werkzaamheden gemaakt als ook voor activiteiten die juist weinig voorkomen. Het draagt bij aan centralisatie van alle kennis betreffende een proces/activiteit. Er ontstaat tevens continue verbetering van het uitvoeringsproces door dagelijks gebruik van de SOP. SOP’s dienen namelijk als gemeenschappelijk platform om tips & tricks te allen tijde met elkaar te delen. Zie hoofdstuk ‘observatie’ waarin uitgelegd wordt dat het toetsen van de uitvoering van de SOP ook belangrijk is. Meer lezen? Klik hier

Lean SOP aanpak

SOP template

Onderstaand voorbeeld is een SOP-template. Meer informatie over een SOP?

LEAN SOP template