De DMAIC methode: 5 stappen

Sanne Nieuwenhuijse on 21-feb-2016 20:21:09

DMAIC-methode bestaat uit de volgende 5 stappen define, measure, analyze, improve en control. Het is het wereldwijd -veelvuldig gebruikte- probleemoplossend stappenplan om bedrijfsprocessen aantoonbaar te verbeteren. DMAIC bestaat uit vijf stappen. Deze stappen zorgen ervoor dat de verbeteringen op een gestructureerde manier worden doorgevoerd.

  1. In de define phase wordt het probleem in de ogen van de klant vastgesteld. Het verduidelijken van feiten over de klantwensen, het stellen van doelen en het samenstellen van een projectteam spelen hierbij een sleutelrol.
  2. Vervolgens kom je in de measure phase. Het doel van deze fase is om met behulp van datacollectie tot een valide 0-meting te komen. Met deze 0-meting stel je een referentiepunt vast. Dit maakt het mogelijk om verder in het proces te kijken of er progressie is gemaakt. Dit is een belangrijke basis voor aantoonbaar verbeteren.
  3. Hierna komt de analyze phase. Dit is de fase waarin verzamelde gegevens worden geanalyseerd. Er wordt gezocht naar de grondoorzaken van defecten en fouten. In deze fase vinden zowel procesworkshops met procesdeelnemers plaats, als data verzameling. Deze twee aspecten (procesanalyse en data-analyse) versterken elkaar, om te komen tot een juiste en volledige grondoorzaak analyse.
  4. In de improve phase is het tijd om de mouwen flink op te stropen. Met behulp van creatieve ideeën en technieken worden oplossingen voor de problemen gezocht. Er is aandacht voor het identificeren, testen en implementeren van deze oplossingen.
  5. De laatste fase is de control phase. Deze draait niet alleen om een eenmalige controle (nameting) maar ook om het borgen en continu monitoren van de verbeteringen. 

DMAIC model

De DMAIC projectaanpak kenmerkt zich door zijn sterke structuur en op data gedreven analyses waarmee aantoonbare verbeteringen worden gerealiseerd. Bij de afronding van een DMAIC project zie je vaak dat dit ook een impuls geeft aan continue verbetering: het team wil nieuwe problemen identificeren om die vervolgens ook op te gaan lossen.